5 tips voor een fiscale aftrek met een maatschappelijk doel

5 tips voor een fiscale aftrek met een maatschappelijk doel

Er bestaan diverse mogelijkheden om te investeren in doelen met een maatschappelijk verantwoord karakter, waar je een fiscaal en/of financieel voordeel mee kan doen. Hier sommen we er enkele op.

 

Win-win lening

 

Via de win-winlening wenst de Vlaamse overheid particulieren aan te moedigen om te investeren in het startende of groeiende bedrijf van bevriende ondernemers. Als particulier draag je zo dus bij tot een gunstiger ondernemingsklimaat. De win-win lening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar. Als kredietgever kan je € 50.000 uitlenen en de rentevoet voor 2018 bedraagt maximum 2% en minimum 1%. Verschillende aflossingsmethoden zijn mogelijk.

Zelf ontvang je een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal van de win-win lening.

Als er geen terugbetaling komt kan je 30% van het verschuldigd kapitaal terugkrijgen via een éénmalig belastingkrediet.

 

Elektronische voertuigen

Kiezen voor elektronisch aangedreven voertuigen is één manier om te genieten van een fiscaal voordeel en tegelijkertijd je impact op het milieu te minimaliseren.

 

Voertuigen die in aanmerking komen moeten

  • in nieuwe staat (DIV) zijn
  • uitsluitend aangedreven worden door een elektrische moto
  • tenminste twee personen kunnen vervoeren
  • een maximum snelheid halen van 45km/u.

 

De belastingvermindering bedraagt 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig met een maximum van € 3010 voor de motorfiets. De belastingvermindering bereken je zelf en kan vermeld worden bij de codes 1325 of 1326. Bij controle moet men de factuur en het betalingsbewijs kunnen voorleggen.

Let wel, deze belastingvermindering is niet van toepassing op de elektrische fiets. Maar ook daar is er goed nieuws, vanaf 15/04/2018 is via Vlaanderen ook voor de elektrische fiets een premie mogelijk van 25% van de aankoopsom, met een maximum van € 1500.

 

Adoptiekosten

Kinderen die niet langer thuis kunnen wonen, krijgen door adoptie de kans op te groeien in een ander gezin. De kostprijs van een adoptie kan hoog oplopen.

Hiervoor komt een belastingvermindering voor 20% van de gemaakte kosten met een maximum van € 6150 in aanmerking. Dit is mogelijk voor procedures die succesvol zijn beëindigd, maar ook procedures die gestopt zijn vanaf 01/01/2018.

 

Beleggen in ontwikkelingsfondsen

Als je duurzaam wil investeren , kan je beleggen in aandelen van een coöperatieve vennootschap die geld investeert in ontwikkelingslanden. Je kan daar voor een belastingvermindering van 5% van uw investering bekomen.

 

Hoe werkt het:

  • Je dient minimaal € 437,5 te storten (7 aandelen aan € 62,5)
  • de belastingvermindering bedraagt 5%, met een maximum van € 320
  • de aandelen dienen minstens 60 maanden ononderbroken in het bezit van de intekenaar te blijven
  • elke particulier heeft recht op de volledige vermindering als de aandelen op zijn of haar naam zijn uitgegeven.Er wordt getracht een jaarlijks dividend uit te keren als vergoeding van jouw investering.Vanaf 2018 wordt de eerste schijf van € 640 aan ontvangen dividenden vrijgesteld.Erkende ontwikkelingsfondsen zijn: Alterfin, Oikocredit & Incofin.
  • Neem gerust contact met je dossierbeheerder in geval van vragen
  • (vermindering voor aandelen) Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Zij kunnen een belastingvermindering bekomen van 30% (KMO) of 45% (micro – onderneming) indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven in de startende vennootschap of via een crowdfunding platform. Zowel familieleden als werknemers kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen.

 

Tax Shelter startende ondernemingen

(vermindering voor aandelen) Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Zij kunnen een belastingvermindering bekomen van 30% (KMO) of 45% (micro – onderneming) indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven in de startende vennootschap of via een crowdfunding platform. Zowel familieleden als werknemers kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen.

 

Neem gerust contact met je dossierbeheerder in geval van vragen.