Afschaffing beroepsbekwaamheden bouwsector in Vlaanderen

Afschaffing beroepsbekwaamheden bouwsector in Vlaanderen

Op vrijdag 19 oktober 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist de koninklijke besluiten over de beroepsbekwaamheden van de bouw gerelateerde beroepen op te heffen.

Vanaf 1 januari 2019 dienen ondernemers met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest geen beroepskennis meer te bewijzen.

In geval van vragen kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.