Ben jij als jonge zelfstandige al bezig met je pensioen?

Ben jij als jonge zelfstandige al bezig met je pensioen?

Het lijkt voor vele jonge zelfstandigen nog erg ver weg, maar tijdig stilstaan bij het pensioen en de pensioen opbouw is essentieel om later op een prettige manier te leven. Een recent onderzoek van NN toont inderdaad dat slechts 11% van de Belgen bezig is met de financiële voorbereiding van het pensioen.

Maar hoe bepaal je wat je nodig hebt? In dit artikel gaan we wat dieper in op het bepalen van je pensioenbehoefte.

 

De oefening start met een belangrijke vraag: “hoeveel euro wil ik ter beschikking hebben als ik met pensioen ga?”.

 

Het antwoord op deze vraag zal afhankelijk zijn van jouw behoeften na pensioenleeftijd: ben je tevreden met een zuinige manier van leven zonder al te veel uitspattingen, of wil je daarentegen meer gaan genieten: meer reizen, je (klein-) kinderen helpen op financieel vlak, je droomwagen aankopen… De uitkomst zal voor ieder verschillend zijn. Het gekende pensioengat ontstaat wanneer het (te) ontvangen pensioen lager is dan wat men in een optimale situatie had kunnen of willen opbouwen. Vaak is het handig even stil te staan bij je huidig (netto-) inkomen, en van hieruit een gewenst niveau te bepalen.

 

Een fictief voorbeeld:

Het huidig netto-inkomen van Alex, een 35-jarige zelfstandige bedraagt €2.000 per maand. Hij zou graag zijn levensstandaard aanhouden en stelt zijn gewenste pensioenniveau gelijk aan zijn huidige inkomen (dus €2.000). Hij stelt  voorop dat hij tot zijn 85ste dit niveau wil aanhouden, en dat er bij voorkeur rekening wordt gehouden met de indexatie. Nadien mag zijn pensioen dalen tot het wettelijke voorzien pensioen.

De pensioentool, een berekeningsmodule, helpt ons bij het bepalen van het kapitaal dat nodig zal zijn om dit inkomensniveau effectief te behouden gedurende de voorop gestelde periode. Laten we de situatie van Alex nog eens verder bekijken.

Op MyPension wordt weergegeven dat Alex bij pensionering op 67, een wettelijk pensioen van €1.250/maand zal trekken. Dit wil zeggen dat er bijkomend €750/maand ‘bijgespaard’ moet worden om zijn ideale niveau te bereiken. In de berekening wordt rekening gehouden met indexatie om o.a. inflatie mee in kaart te brengen, zowel voor als na pensionering. In dit voorbeeld gebruiken we 1% als indexatiefactor. Het resultaat is een geraamd kapitaal van €222.740.

Hoe kan je nu dat kapitaal gaan opbouwen?

Het opbouwen of sparen van het kapitaal kan onder andere gedaan worden door het aanwenden van fiscale spaarregimes zoals IPT (Individuele Pensioen Toezegging)  via de vennootschap, POZ  (Pensioen Overeenkomst Zelfstandige) indien men zonder vennootschap werkt en spaarvormen zoals Pensioensparen, Lange Termijn Sparen (de zogenaamde 3de pijler). Uiteraard spelen ook andere inkomensbronnen een mogelijke rol: erfenissen, verkoop onderneming, niet –fiscaal sparen beleggingen enz…

 

Goed om weten

De pensioen tool kan ook omgekeerd werken. Stel, je weet over welk kapitaal je zal beschikken op  je pensioenleeftijd, dan kan je nagegaan met welke maandelijks inkomen dit overeen stemt. Voorbeeld: Els (60 jaar) weet met quasi zekerheid dat ze ca. €300.000 bij elkaar gespaard zal hebben op 67-jarige leeftijd. Indien deze som kan worden belegd aan 1% zal men een geïndexeerd (eveneens aan 1%) maandinkomen van €1.025 verkrijgen tot 90- jarige leeftijd bovenop je wettelijk pensioen.

 

Zou je zelf graag je situatie eens bekijken, neem dan zeker contact op met KMO Team Verzekeringsadvies of met je dossierbeheerder. Wij helpen je met het bepalen van een realistisch pensioen en zoeken mee naar de meest geschikte oplossingen om extra pensioen te vergaren.