Denken aan later

Denken aan later

Hard werken en bij pensionering toe moeten komen met het wettelijke pensioen, niet iedereen ziet dit zitten. Hoe kan je het wettelijke pensioen aanvullen met fiscaal interessante spaarformules?

Klassieke pensioensparen
Jaarlijks € 940 sparen met een belastingvermindering van 30% of vanaf 2018 € 1.200 sparen met een belastingvermindering van 25%. Uitkering van de opgespaarde gelden op de pensioenleeftijd na inhouding van 8% eindbelasting op 60 jarige leeftijd.
Hier gaan wij volgende maand dieper op in.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (=VAPZ)
Een zelfstandige kan een extra pensioen opbouwen via een VAPZ, de jaarlijks te storten premie is afhankelijk van de sociale bijdragen die betaald worden. De betaalde premies komen in aanmerking voor een vermindering in de personenbelasting. Er kan een gewaarborgd inkomen gekoppeld worden aan een VAPZ, op die manier zal er tijdens een langdurige arbeidsongeschiktheid een vergoeding uitbetaald worden.

Groepsverzekering of IPT
Via de vennootschap kan er ook een extra pensioen opgebouwd worden voor de bedrijfsleider of zijn personeel. In dit geval stort de vennootschap premies om bij pensionering te voorzien in een aanvullend pensioenkapitaal. Hieraan kan ook een gewaarborgd inkomen gekoppeld worden, zodat er een maandelijkse vergoeding uitgekeerd kan worden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De betaalde premies komen in aanmerking als beroepskost in de vennootschap wanneer deze binnen fiscale marges blijven. De verzekeringsmakelaar zal hiervan een berekening maken.

Inhaalbeweging
Bij de IPT of groepsverzekering kan er een inhaalbeweging van 10 jaar gemaakt worden, de zogenaamde backservice of koopsom. Omdat deze stortingen een beroepskost vormen voor de vennootschap, kan dit een interessante optimalisatie betekenen. Vanaf aanslagjaar 2019 zal de vennootschapsbelasting dalen, waardoor het nu nog interessant kan zijn om een backservice te doen. Let wel, vanaf aan storting van meer dan € 31.212 op jaarbasis is er de zogenaamde Wijninckx-taks van toepassing. Er dient 1,5% Wijninckx bijdrage betaald te worden op het bedrag hoger dan de grens.

Indien er geen voorschot uit de VAPZ of groepsverzekering opgenomen werd, zullen de extra pensioenopbouwformules uitgekeerd worden op de pensioenleeftijd (of ten vroegste vanaf 60 jaar). De uitkering wordt verschillend belast, naargelang leeftijd waarop de uitkering gebeurt.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder of KMO Verzekeringen http://kmoteam.com/verzekeringsadvies/