Run

De klant levert zijn originele facturen en documenten aan.

Groep Anthonissen verwerkt ze via een traditioneel boekhoudpakket.

U beschikt driemaandelijks over uw cijfers.


Terug naar digitalisering