Wij maken u wegwijs doorheen de sociale wetgeving

De Belgische sociale wetgeving is erg complex en wijzigt voortdurend. Als drukbezet werkgever is het niet evident om op de hoogte te blijven van alle nieuwe regels. In samenwerking met KMO Team Focus zorgt Groep Anthonissen voor een totaalpakket van loonadministratie en fiscaal advies. We behandelen uw administratieve verplichtingen steeds correct af.

Een overzicht van onze ‘actiepunten’:
  • Simulatie kostprijsberekening van geplande eerste of volgende aanwerving
  • Analyse kostprijs personeel t.o.v. te verwachte of reeds onder contract gelegde omzet
  • Mogelijkheden van contracten met bepaalde of onbepaalde duur en bepaald werk
  • Optimale (fiscale) bezoldiging voor bedrijfsleider en personeel
  • Psychosociale risico’s preventie op het werk (voorafgaandelijke risicoanalyse, actiepunten en juridische gevolgen)
  • Optimalisatie sociale bijdragen zelfstandigen
  • Alternatieven personeelsaanwerving: IBO-stage, BIO-stage, interimpersoneel, Levanto, leercontracten,…
  • Limosa-aangiften
  • Inhoudingsplicht RSZ art. 30bis
  • Stressbestrijding bij zelfstandigen

Terug naar diensten