Dient mijn klant periodieke btw-aangiftes in?

Dient mijn klant periodieke btw-aangiftes in?

Om het btw-tarief te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te weten wat de hoedanigheid van je klant is. Indien een klant een geldig btw-nummer kan voorleggen, zal er soms een ander tarief gehanteerd moeten worden dan wanneer hij er geen heeft.

 

Btw-plichtig of niet?


Soms is het zeer duidelijk wanneer de klant niet btw-plichtig is, dit kan zijn door de activiteiten die uitgevoerd worden. Een dokter is niet onderworpen aan de btw-plicht, idem voor een particulier.

 

Periodieke btw-aangiftes of niet?


Wanneer er een activiteit uitgeoefend wordt die onderworpen is aan de btw-plicht, moet er maandelijks een btw-aangifte ingediend worden.
Er kan geopteerd worden om de aangiftes per kwartaal in te dienen of onder bepaalde voorwaarden om geen periodieke aangiftes in te dienen. De laatste categorie zijn de zogenaamde kleine ondernemingen, zij hebben een administratieve vereenvoudiging.

 

Kleine onderneming


Een kleine onderneming kan je zijn wanneer de jaarlijkse omzet kleiner is dan € 25.000. Er zal dan geen btw aangerekend worden op de verkoopfacturen en er kan ook geen btw gerecupereerd worden op de aankopen.

 

Btw tarief


Een kleine onderneming heeft een geldig btw-nummer, maar voldoet niet aan de voorwaarde om periodieke btw-aangiftes in te dienen. In dit geval zal er geen verlegging van heffing toegepast kunnen worden, maar zal de factuur opgemaakt moeten worden met 21% btw. Ook wanneer er een aankoop uit de Europese Unie gedaan wordt, zal de kleine onderneming btw moeten betalen op de factuur.

 

Tool Fiscus


Omdat na te kunnen gaan of jouw klant periodieke btw-aangiftes indient, kan je via de website van Intervat de opzoeking doen.
Nadat je ingelogd bent, kan je het btw-nummer ingeven, daarna krijg je het btw-regime van de klant op het scherm.

 

Deze btw-plichtige heeft gekozen voor het vereenvoudigde regime van kleine onderneming en dient geen periodieke aangiftes in. Er kan niet gefactureerd worden met verlegging van heffing:

 

BTW plichtig

 

Deze btw-plichtige dient periodieke aangiftes in; indien de overige voorwaarden voldaan zijn, kan er btw-verlegd worden:

 

btw plichtig 2

Neem contact op met jouw dossierbeheerder voor meer uitleg