Een eerste aanwerving zonder zorgen? De essentiële aansluitingen

Een eerste aanwerving zonder zorgen? De essentiële aansluitingen

Je bedrijf is in volle groei. Daarom overweeg je om een eerste werknemer aan te werven. Maar met alle administratieve rompslomp die daarmee gepaard gaat, vrees je dat je jezelf niet meer voor 100% zal kunnen concentreren op je activiteit en je bedrijf. Maar in feite is dit volkomen logisch: personeel aanwerven gaat niet zonder slag of stoot!

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Als HR dienstverlener heeft Kmo Team HR Focus de cruciale elementen verzameld waarmee je rekening moet houden. Klaar voor jouw eerste aanwerving?

Uw gegevens in de KBO controleren

Ga na of de gegevens van jouw bedrijf die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) opgeslagen zijn juist en volledig zijn. Daarvoor kan je terecht op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Een RSZ-nummer aanvragen

Vooraleer je werknemer aan de slag kan gaan, moet je jezelf registreren en een inschrijvingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aanvragen.

Als je jezelf aansluit via Kmo Team HR Focus, zullen wij jouw inschrijving bij de RSZ in orde brengen.

Een arbeidsongevallenverzekering afsluiten

Je bent verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Zij dekt de kosten verbonden aan de fysieke schade die wordt veroorzaakt door een ongeval tijdens de werkuren en tijdens de verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats. Deze moet afgesloten zijn vooraleer jouw werknemer begint te werken.

Jezelf aansluiten bij een preventie- en beschermingsdienst

Als nieuwe werkgever moet je jezelf aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB). Afhankelijk van de activiteit van jouw bedrijf zal die dienst je helpen om de gezondheid (arbeidsgeneeskunde), de veiligheid en het welzijn van jouw werknemers op de arbeidsplaats te waarborgen.

Andere aansluitingen: aanvullende verzekeringen en kinderbijslagfonds

We hebben zonet de stappen en aansluitingen overlopen die verplicht zijn voor elke nieuwe werkgever. Daarnaast willen wij jouw aandacht ook vestigen op een aantal bijkomende elementen die verband houden met het nieuw statuut van werkgever.

Sinds 1 januari 2019 is het de werknemer die zichzelf moet aansluiten bij een kinderbijslagfonds.

Bij het kinderbijslagfonds Infino, wordt jouw aansluiting – gratis – en mooi op tijd geregeld.

Daarnaast bieden wij, in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij ARAG, nog twee aanvullende verzekeringen aan. De eerste is een fiscale verzekering. Uitgaand van de vaststelling dat je bedrijf vroeg of laat een belastingcontroleur over de vloer zal krijgen, beschermt die verzekering jouw tegen de kosten, uitgaven en erelonen die met zo’n belastingcontrole gepaard kunnen gaan. Ze geldt ook in geval van een administratief of juridisch beroep tegen een beslissing van de belastingadministratie.  De tweede is een verzekering rechtsbijstand om het hoofd te bieden aan bepaalde conflicten die tijdens of na afloop van de arbeidsrelatie kunnen optreden. We bieden een volledige verzekering aan die zowel de geschillen voortvloeiend uit het arbeids- en het sociaal recht dekt als de strafzaken die verband houden met uw statuut van werkgever.

Kmo Team Hr Focus, de juiste partner

Gezien onze omvangrijke expertise in HR-materies kunnen wij de bedrijven in tal van domeinen helpen: personeelsbeheer, preventie en welzijn, arbeidsongevallen, medisch toezicht, kinderbijslag, absenteïsme, ontwikkeling en motivering van het personeel. We zorgen ervoor dat jouw eerste aanwerving probleemloos verloopt!