Een elektrische wagen in mijn vennootschap?

Een elektrische wagen in mijn vennootschap?

Welke kosten verbonden aan elektrische wagens kunnen door de vennootschap gedragen worden en is het fiscaal interessant om te doen?

Aftrek voor de vennootschap


De kosten van een personenwagen worden in de vennootschap in aftrek genomen a rato van een percentage toegekend aan deze wagen. Dit percentage is afhankelijk van de brandstof van de wagen en de co²-uitstoot en varieert tussen 50% – 120%.

Elektrische wagens hebben geen co²-uitstoot, waardoor de kosten van de wagen momenteel voor 120% in aftrek genomen worden door de vennootschap. De verbruikte elektriciteit dient wel beperkt te worden tot 75% aftrek. ( = brandstof)
Vanaf 2020 zal de 120% aftrek wijzigen naar 100% aftrek voor elektrische wagens, dit is dan ook van toepassing op de verbruikte elektriciteit.

Welke kosten kan mijn vennootschap doen?


Hieronder een niet limitatieve lijst van kosten die de vennootschap kan dragen met betrekking tot een volledig elektrische wagen:

  • de aankoop van de wagen, dit kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Zowel de afschrijvingen als de maandelijkse huurlasten kunnen opgenomen worden in de boekhouding
  • het verbruik van elektriciteit zal beperkt worden tot 75% aftrek
  • het onderhoud en parkingkosten
  • de aankoop van een oplaadpunt
  • de aankoop van zonnepanelen – de aankoop op de vennootschap zal bij elke vennootschap apart moeten bekeken worden. Indien de zonnepanelen gemonteerd worden bij de productiehallen van de vennootschap en een groot deel van het wagenpark bestaat uit elektrische wagens, zal de aankoop door de fiscus aanvaard worden.
    In andere situaties zal dit een discussie met de fiscus opleveren waar moet aangetoond worden hoeveel het verbruik van de wagen bedraagt en hoeveel het verbruik voor nutsvoorzieningen bedraagt.

Voordeel alle aard


De hoogte van het voordeel alle aard voor het privé gebruik van de wagen wordt bepaald door de cataloguswaarde van de wagen, de co²-uitstoot en de leeftijd van de wagen.
Het voordeel van een elektrische wagen zal lager liggen omdat er geen co²-uitstoot is.
Voor een wagen met een cataloguswaarde van +/- € 90.000 met een brandstofmotor (co²-uitstoot 150 gr) zal een voordeel alle aard van +/- € 11.000 weerhouden worden. Voor dezelfde wagen met een elektrische motor bedraagt het voordeel alle aard € +/- € 3.700.

Valkuil


Let op, bovenstaande is enkel van toepassing op wagens met een co²-uitstoot van 0 gr. Het betreft hier de volledig elektrische wagens.
Indien de wagen ook over een brandstofmotor beschikt, zal er vanaf 2020 nagegaan moeten worden of de energiecapaciteit van de batterij én de co²-uitstoot voldoen aan bepaalde normen. Voldoet de wagen niet aan de normen, dan moet de co²-uitstoot van de niet hybride versie gebruikt worden om het voordeel alle aard en het aftrekpercentage te berekenen. Is er geen overeenstemmende wagen met een niet-hybride versie, dan zal de co²-uistoot van de hybride versie x 2,5 moeten weerhouden worden om het voordeel alle aard en aftrekpercentage te bepalen.

Cumulatieve voorwaarden

  • energiecapaciteit > 0,5 kWh per 100 kg autogewicht
  • co²-uistoot < 50 gram

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij je dossierbeheerder.