Een onroerend goed kopen voortaan makkelijker en goedkoper?

Een onroerend goed kopen voortaan makkelijker en goedkoper?

De registratierechten in Vlaanderen zijn verlaagd en de aankoop van vastgoed kan voortaan via e-mail gebeuren.

Aankoop via elektronische weg

Een wijziging in het economisch wetboek maakt het voortaan mogelijk om via elektronische weg te onderhandelen over de aankoop van vastgoed. Een akkoord via e-mail volstaat.
Vastgoedmakelaars hanteerden deze methode al eerder, maar in de rechtbank bleek dit niet rechtsgeldig bij een discussie. Dit is nu gewijzigd.

De openbare verkoop van een huis zal in de toekomst ook online kunnen gebeuren. Op die manier moet de openbare verkoop makkelijker en aantrekkelijker gemaakt worden. Momenteel worden de meeste woningen uit de hand verkocht of via een makelaar.

Verlaging van registratierechten in Vlaanderen

Oud systeem
Wie vastgoed koopt moet rekening houden dat er op de aankoopprijs ook btw of registratierechten verschuldigd zijn. In het verleden bedroegen de registratierechten 10% op het aankoopbedrag of 5% voor bescheiden woningen. Dit systeem was gebaseerd op het kadastraal inkomen van de woning, welke voor het laatst geüpdatet is in 1975.

Nieuw systeem
Voortaan betaal je 7% registratierechten op de aankoopprijs van een gezinswoning.
De voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden die vroeger golden voor de toepassing van het abattement. Het moet om je enige woning gaan en je moet er binnen de twee jaar intrekken.

Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro en je dus een bescheiden woning koopt, krijg je een extra korting van 5.600 euro.

Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Het principe van de meeneembaarheid blijft ook bestaan.

Mensen die hun gezinswoning grondig renoveren worden extra beloond. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van 7% slechts 6% registratierechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat. Een Ingrijpende Energetische Renovatie is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie,… volledig vervangen worden én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Voor aankopen van een 2de woning of een ander vastgoed blijft 10% registratierechten van toepassing.

Bijkomende inlichten kunnen ingewonnen worden bij KMO Consult, uw dossierbeheerder of bij uw notaris.