Een toekomstgericht opleidingsbeleid

Een toekomstgericht opleidingsbeleid

Digitalisering, automatisering, robotisering, …

 

In deze tijd van digitalisering, functieautomatisering en robotisering is de grote uitdaging om werknemers in andere beroepen op te leiden, beroepen die beter zijn aangepast aan de nieuwe technologieën.

Alle sectoren hebben momenteel te maken met de digitale revolutie.

De arbeidsmarkt ondergaat een ingrijpende omwenteling. Technologische innovaties hebben een duidelijke invloed op de beroepen en de werkgelegenheid.

Het is daarom essentieel om werknemers de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan nieuwe werkomgevingen en aan de evolutie, of zelfs transformatie, van hun beroep.

 

Opleiding en omscholing zijn sleutelwoorden

Al deze veranderingen leiden tot een toenemende behoefte aan opleiding. Investeren in de opleiding van werknemers is een noodzaak.

Het is in het belang van bedrijven om werknemers permanent op te leiden om knelpuntberoepen in te vullen en beter te kunnen inspelen op de beroepen van de toekomst.

Om aan de marktvraag en de behoeften van de werknemers te voldoen, benadrukken de sociale partners het belang van opleiding en permanent leren.

Daartoe leggen zij een opleidingsverplichting op aan de sectoren en de bedrijven.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk legde een interprofessionele doelstelling vast. De ondernemingen uit de privésector moeten een opleidingsinspanning leveren en op termijn gemiddeld 5 dagen per jaar en per voltijds equivalent aanbieden.

Ze legt deze verplichting echter niet met onmiddellijke ingang op. Deze verbintenis moet worden aangegaan door elk van de sectoren, die een groeipad kunnen volgen dat gericht is op het geleidelijk bereiken van de 5-daagse doelstelling.

 

Wat wil dat zeggen voor jouw sector?

In het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling hebben veel sectoren gebruik gemaakt van de sectorale onderhandelingen voor 2019-2020 om het aantal bestaande opleidingsdagen te verhogen door een groeipad te volgen.

Voor de periode 2019-2020 hebben de meeste sectoren een cao gesloten die het aantal opleidingsdagen vastlegt waarop een werknemer collectief en/of individueel recht heeft.

 

Hoeveel opleidingsdagen moet je in de praktijk toekennen?

Om te weten wat jouw sector hierover heeft beslist, neem je best een kijkje op de website van jouw opleidingsfonds.

De sectorale Opleidingsfondsen en -Centra zijn specifiek gericht op de behoeften van de bedrijven op dit gebied en werken aan de implementatie en ontwikkeling van toekomstgerichte opleidingen. Bovendien voeren ze ook financiële stimuli voor opleiding in.

 

Let op!

Je begrijpt dat opleiding een sleutelrol speelt in het leven van jouw bedrijf!

Als werkgever is het dan ook aangeraden om je opleidingsinspanningen zorgvuldig onder de loep te nemen en even na te gaan in welke mate jouw bedrijf aan zijn opleidingsverplichtingen voldoet.

De sociale balans kan je hierbij helpen, vergeet die dus zeker niet in te vullen. De sociale balans vormt het bewijs van de opleidingen die je toekent.

Heb je nog vragen rond het opleidingsbeleid binnen jouw sector neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder bij KMO Team HR Focus.

Wist je dat wij vanuit KMO Team ook opleidingen organiseren voor kmo’s? Zeker het aanbod in het oog houden dus!