Hervorming van de kinderbijslag

Hervorming van de kinderbijslag

Vanaf 01/01/2019 is er een belangrijke hervorming van de kinderbijslag. De kinderbijslag is niet langer een federale bevoegdheid maar wordt overgedragen aan de gewesten.

Concreet betekent dit dat gezinnen die hun eerste kind verwelkomen, vanaf 1/1/2019 zelf hun uitbetalingsactor kunnen kiezen. Voor de gezinnen die reeds kinderbijslag ontvangen, gebeurt de omschakeling automatisch.

Het kinderbijslagfonds van Securex heet vanaf januari 2019 INFINO.

Als werkgever bent u dus niet langer verplicht om aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds, de keuze ligt vanaf 1/1/2019 bij de gezinnen. We spreken ook niet langer over kinderbijslag, maar over “groeipakket”.

Alle info omtrent het groeipakket kan u terugvinden: www.infino.be

Verwacht uw werknemer een kindje?

Vanaf 6 maanden zwangerschap kan de werknemer een startbedrag (voorheen geboortepremie) aanvragen via : https://www.infino.be/nl/formulierentools/kraamgeld-aanvragen

Vanaf de geboorte zal de werknemer automatisch het basisbedrag ontvangen en eventuele toeslagen.

Stelt uw werknemer vragen over kindergeld?

Infino neemt graag alle administratie van u over.  Verwijs uw personeel dus gerust door naar Infino.  Op alle briefwisseling staat het rechtstreeks telefoonnummer van de dossierbeheerder vermeld.
Infino is ook bereikbaar via het algemeen nummer 078/15 12 30 of via vlaanderen@infino.be

Voor meer info kan je steeds terecht bij KMO Team Focus.