Het einde van de woonbonus

Het einde van de woonbonus

Je kon er niet naast kijken de afgelopen weken. De woonbonus zal vanaf 1/1/2020 niet meer bestaan. In enkele vraagstellingen bespreken we de gevolgen.

 

Wat is de woonbonus?

Als je een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van een eigen woning kan je tot 31/12/2019 een fiscaal voordeel bekomen. De hypothecaire aftrek betreft de gezinswoning, duurt minimaal 10 jaar en heeft een maximumbedrag van € 2.280 per belastingplichtige voor leningen vanaf 2015.

 

Wat zijn de gevolgen van deze afschaffing?

We nemen het voorbeeld van de Vlaamse regering zelf. Een gezin (man & vrouw) koopt in 2019 een woning van € 250.000 en gaat hier 20 jaar voor lenen. Het fiscaal voordeel van de woonlening bedraagt hier +/- € 30.400 over 20 jaar gespreid:

  • € 2.280 * 40 % = € 912 * 10 jaar = € 9.120
  • € 1.520 * 40% = € 608 * 10 jaar = € 6.080

 

Dat komt dan samen op € 15.200 per belastingplichtige * 2 (man & vrouw) = € 30.400. Kleine randopmerking: leningen die afgesloten zijn voor 2015, genieten een hogere hypothecaire aftrek, namelijk € 3.040.

 

Als tegenprestatie voor de afschaffing van de woonbonus heeft de Vlaamse regering de registratierechten (belasting op aankoop) van 7% naar 6% gebracht. In het voorbeeld zijn daardoor de aankoopkosten met € 2.500 gedaald. De reeds bestaande leningen blijven het systeem van woonbonus behouden. Enkel de leningen vanaf 2020 hebben geen fiscaal voordeel meer.

 

Kan ik nog genieten van het federaal systeem?

Nee, de eigen gezinswoning is een gewestelijke bevoegdheid.

 

Moet ik nog snel een lening afsluiten?

De aanschaf van de gezinswoning is een belangrijke beslissing in je leven. Overhaaste beslissingen zouden tot fouten en teleurstellingen kunnen leiden. Tussen de ondertekening van het compromis en de aankoop bij de notaris zitten er gemiddeld 3 maanden. Febelfin en sommige banken hebben twijfels dat dit zou lukken voor het einde van dit jaar. Door de verhoging van de vraag (+40%) gaan mogelijk de prijzen ook stijgen.

 

Zijn er alternatieven?

  • De online verkoop van vastgoed wordt momenteel gepromoot. biddit.be is een initiatief van de federatie van notarissen dat rechtszekerheid biedt voor de koper. De aankooptermijn is dan enorm verkort.
  • Voor aankopen in Wallonië bestaat er nog een fiscaal voordeel namelijk de “Chèque habitat” welke voordelig is voor woningen tot € 350.000.
  • Voor aankopen in Brussel, is de woonbonus ook afgeschaft, maar daar bestaat een vrijstelling van registratierechten tot € 175.000.
  • Ook bij hypotheekoverdracht (pandwissel) waar de woning wordt verkocht en de lening wordt overgedragen naar de nieuwe gezinswoning blijft de woonbonus behouden.

 

Besluit

Bij een beslissing tot aankoop van een woning komt heel wat  kijken (budget, locatie, soort woning, bezoeken en onderhandelen van de prijs). Het overhaasten van deze beslissing kan je meer kosten dan de misgelopen fiscale korting. Diegenen die hun droomhuis al gevonden hebben en/of snel kunnen schakelen kunnen hun droom met fiscale korting nog realiseren.

 

Wens je meer details omtrent de impact van de afschaffing van de woonbonus op jouw specifieke situatie? Spreek er over met je dossierbeheerder.