Hoe je pensioengat dichten?

Hoe je pensioengat dichten?

In de nieuwsbrief van oktober hebben we kort toegelicht wat de pensioenkloof is, vandaag bekijken we welke maatregelen we kunnen treffen om deze te dichten.

We nemen onderstaand voorbeeld als basis:

 • Jan, een 40 –jarige heeft vandaag een netto-loon van 2.500 EUR, terwijl MyPension het wettelijk pensioen (WP) raamt op 1.500 EUR. Bij een indexatie van 3% (inflatie…) worden deze twee bedragen 5.553,22 EUR (netto-loon) resp. 3.331,93 EUR (wettelijk pensioen). De persoon in kwestie wenst, nà pensioenleeftijd, een inkomen te genieten gelijk aan 80% van het laatst verdiende netto-loon, of 4.442,58 EUR (80% van 5.553,22 EUR)

Met een wettelijk pensioen van 3.331,93 EUR heeft men bijkomend 1.110,65 EUR (4.442,58 EUR -3.331,96 EUR) nodig, de zogeheten pensioenkloof.

We maken enkele veronderstellingen:

 • Jan wenst dit inkomen te genieten gedurende (bijvoorbeeld) 18 jaar, van 67 tot 85 –jarige leeftijd
 • Dit inkomen wordt best geïndexeerd, om de kosten van levensonderhoud te volgen, we nemen opnieuw 3% jaarlijks
 • Men kan er voor kiezen dat er op 85 –jarige leeftijd nog een bedrag overblijft, bijvoorbeeld 50.000 EUR (opgelet ook dit bedrag wordt geïndexeerd aan 3%, op 85 jarige leeftijd wordt dit 189.079 EUR)

Rekening houdend met al deze factoren, wordt nu berekend met welk kapitaal dit overeenstemt, dat op 67 jaar ter beschikking moet zijn. We gaan er tevens van uit dat dit kapitaal kan worden belegd aan bijvoorbeeld 2%.

Zo komen we op een bedrag van 388.244 EUR[1], of met andere woorden: om tot het gewenste inkomensniveau te komen , wettelijk pensioen inbegrepen, moeten we een kapitaal van 388.244 EUR vergaren (sparen..), dat belegd wordt aan 2%, en waarvan elke maand het nodige bedrag kan worden opgenomen. De spaarpot wordt alzo ‘opgegeten’. Op 85 jaar blijft nog een restbedrag van 189.079 EUR.

Hoe wordt dit bedrag best gespaard?

Er kan worden gekeken naar de 2e pijler, een aanvullend pensioen dat beroepshalve kan opgebouwd worden, met fiscaal voordeel. Als ondernemer (zelfstandig natuurlijk persoon) of bedrijfsleider heeft men volgende opties:

 1. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het jaarlijks maximumbedrag dat kan gespaard worden, hangt af van het beroepsinkomen. De gestorte premies kunnen worden afgetrokken als beroepskosten. Daardoor verlagen de inkomsten en betaalt men minder sociale bijdragen. Dankzij deze voordelen kan men tussen 50 en 70 % van de premies recupereren
 2. Dit kan gecombineerd worden met een de individuele Pensioentoezegging (IPT) als men zelfstandige bedrijfsleider is met een vennootschap. De vennootschap betaalt de bijdragen die onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. De bedrijfsleider, de verzekerde persoon, als hij met pensioen gaat, ontvangt het opgebouwde spaartegoed.
 3. Indien de zelfstandige geen vennootschap (natuurlijk persoon) heeft, is er, vrij recentelijk, de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) zonder vennootschap. Onder bepaalde voorwaarden is hier 30 % belastingvermindering.

Er is ook nog de 3e pijler, die ook een fiscaal voordeel oplevert. Over welke producten gaat het?

 1. Langetermijnsparen
  Dit jaar kan men tot 2310 euro sparen, afhankelijk van het inkomen. De belastingvermindering bedraagt dan 693 euro.
 2. Pensioensparen, met twee opties:
  • men stort tot 960 euro en ontvangt een fiscaal voordeel van 30 %.
  • men stort een bedrag tussen 960 en 1230 euro en ontvangt een fiscaal voordeel van 25 %[2]

Deze fiscale benaderingen en producten zullen een eerste invulling geven van de pensioenkloof, maar het is daarom nog niet gezegd dat hiermee het vereiste eindkapitaal volledig kan worden ingevuld. Het is ook belangrijk in het achterhoofd te houden dat op de uitkeringen er belastingen verschuldigd zijn, en para-fiscale inhoudingen (RIZIV, Solidariteitsbijdragen …), en dat er moet uitgegaan worden van netto- uitkeringen. Niet-fiscaal sparen, de woning, de waarde van de onderneming vormen bijkomende invalshoeken om tot het gewenste eindresultaat te komen. Opnieuw benadrukken we dat een regelmatige re-evaluatie van dit pensioendossier nodig is om, indien nodig, bij te sturen. Het is alleszins belangrijk om tijdig aan de pensioenopbouw te beginnen. Als je meer informatie of advies wenst over jouw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact op met je dossierbeheerder of met KMO Team Verzekeringsadvies. Zij helpen je graag verder!

 

[1] Deze berekeningen kunnen worden gemaakt met Excel –functies, we geven hier mee dat de indexatiecoëfficiënt 2,2213 is, de omzettingscoëfficiënt naar kapitaal 29,1305

[2] Het is niet interessant om een premie te storten tussen 960 en 1152 euro omdat het fiscaal voordeel dan kleiner is.