Investeren voor 01/01/2020 levert voordelen op

Investeren voor 01/01/2020 levert voordelen op

De verhoogde investeringsaftrek verdwijnt en de vennootschapsbelasting daalt opnieuw vanaf 2020. Investeren voor 2020 levert verschillende voordelen op.

Tarief vennootschapsbelasting

Het zomerakkoord in 2017 heeft ervoor gezorgd dat de vennootschapsbelasting systematisch daalt. Vanaf 2018 is er een eerste daling geweest, vanaf 2020 zal de volgende daling plaats vinden.

Normaal tarief: 29% + 2% aanvullende crisisbijdragen voor aanslagjaar 2019 en 2020, vanaf aanslagjaar 2021 daalt het tarief naar 25% zonder aanvullende crisisbijdrage.

Verlaagd tarief:

Belastbare winstAanslagjaren ’19-’20Aanslagjaar ’20-’21
Minder dan € 100.000 20% + 2% ACB 20% zonder ACB
Vanaf € 100.000 29% + 2% ACB 25% zonder ACB

Investeringen in aanslagjaar 2019 en aanslagjaar 2020 zullen een grotere verlaging van de vennootschapsbelasting opleveren dan bij investeringen in aanslagjaar 2021.

Afschrijvingen

Kleine vennootschappen mogen in het jaar van aankoop van een investering een volledig jaar afschrijven. Wanneer een kleine vennootschap in de laatste maand van het boekjaar een investering doet, zal de afschrijving voor het hele boekjaar gerekend worden.

Grote vennootschappen moeten een investering afschrijven pro rata temporis, dit wil zeggen op dagbasis. Wanneer een grote vennootschap in de laatste maand van het boekjaar een investering doet, zal de afschrijving enkel voor deze maand gerekend mogen worden.

Vanaf 01/01/2020 moeten kleine vennootschappen ook verplicht pro rata temporis afschrijven.

Een bijkomende afschaffing vanaf 2020 zijn de degressieve afschrijvingen. Een degressieve afschrijving laat toe om een investering versneld af te schrijven, zodat er in de eerste jaren na de aankoop een grote afschrijvingskost in de boekhouding opgenomen wordt.
Investeringen vanaf 01/01/2020 mogen niet meer degressief afgeschreven worden.

Investeringsaftrek

Een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek in 2018 en 2019 van 8% naar 20% levert nog een bijkomende belastingbesparing op.

Een investeringsaftrek is een fictieve, fiscale aftrek die genoten kan worden door vennootschappen of natuurlijk personen op 100% beroepsmatige investeringen. De investering moet wel nieuw zijn, een tweedehands aankoop komt niet in aanmerking voor de investeringsaftrek.

Voor meer informatie, neem zeker even contact op met je dossierbeheerder.