KMO-portefeuille: advies met tussenkomst van de overheid in de kosten

KMO-portefeuille: advies met tussenkomst van de overheid in de kosten

Wist u dat uw onderneming subsidies kan genieten voor gespecialiseerd advies? Als voorwaarden hiervoor geldt dat uw bedrijf een KMO is, in Vlaanderen gevestigd is en dat u beroep doet op een daartoe geregistreerde dienstverlener.

Deze subsidies kunnen tot € 10.000 oplopen voor kleine ondernemingen via KMO- portefeuille, voor middelgrote ondernemingen zelfs tot € 15.000 (opleiding en advies). Subsidieer uw advies voor een kleine onderneming tot 40% tussenkomst in de kosten, voor een middelgrote tot 30%.

Groep Anthonissen is geregistreerd bij de Vlaamse overheid als erkend dienstverlener voor advies na een onafhankelijke audit volgens de KMO-portefeuille normen. Daardoor genieten verschillende diensten die we aanbieden van deze subsidie. Strategische adviezen die het huidige of toekomstige functioneren van de onderneming verbeteren op het vlak van groei, versterking of transformatie komen hiervoor in aanmerking. Regelmatige “gewone” adviezen (vb. fiscale aangiften) komen niet in aanmerking (regelmatig = meer dan één maal binnen de drie jaar).

Voorbeelden waar de subsidie voor adviesdiensten geldt:

 • Waardebepaling van een bedrijf of handelsfonds.
 • Begeleiding bij een investeringsanalyse of haalbaarheidsstudie.
 • Ondernemingsplan uitwerken.
 • Een marktanalyse maken.
 • Nieuwe vennoten laten toetreden, bestuurdersstructuur reorganiseren
 • Advies over overeenkomsten zoals aandeelhouders-, dienst-,… overeenkomsten.
 • Maatregelen om de continuïteit te verzekeren.
 • Financiële reorganisatie.
 • Reorganisatie van een bedrijf.
 • Internationale fiscaliteit.
 • …….

Wanneer u advies nodig heeft dat voor deze subsidie in aanmerking kan komen, laat dit dan zo snel mogelijk aan uw dossierbeheerder weten. Een subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na startdatum ingediend zijn.

Verdere inlichtingen op : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille

Besluit: uw dossierbeheerder staat met raad en daad klaar om u te helpen met uw vragen en de afhandeling van uw eventuele subsidieaanvraag.