Leg de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2020 tijdig vast

Leg de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2020 tijdig vast

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet gewerkt worden. Vergeet niet dat deze feestdagen verplicht zijn en dat de sociale inspectie regelmatig bedrijven hierop controleert.

Dit zijn de wettelijke feestdagen in 2020:

Nieuwjaar Woensdag 1 januari
Paasmaandag Maandag 13 april
Feest van de arbeid Vrijdag 1 mei
O.L.H.Hemelvaart Donderdag 21 mei
Pinkstermaandag Maandag 1 juni
Nationale Feestdag Dinsdag 21 juli
O.L.V.Hemelvaart Zaterdag 15 augustus
Allerheiligen Zondag 1 november
Wapenstilstand Woensdag 11 november
Kerstmis Vrijdag 25 december

 

Volgens de wet op de feestdagen moet een feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt (meestal zaterdag) samenvalt, door een gewone activiteitsdag vervangen worden.

Voor de ondernemingen die met een 5-dagenweek van maandag tot vrijdag werken, moet de volgende feestdag dus door een gewoonlijke activiteitsdag vervangen worden:

  • de feestdag van 15 augustus die op een zaterdag valt;
  • de feestdag van 1 november die op een zondag valt.

Denk er ook aan dat vervangingsdagen in de loop van hetzelfde jaar toegekend en opgebruikt moeten worden. Het is verboden ze over te dragen naar het volgende jaar.

 

Hoe gebeurt deze vervanging?

De werkgever moet vóór 15 december 2019 in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aanplakken waarin de vervangingsdagen vermeld worden.

 

Hoe gebeurt de keuze van deze vervangingsdagen?

  • Door een CAO afgesloten in het paritair comité. De minister van Werk moet vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de te vervangen feestdag valt, van deze beslissing in kennis gesteld worden. Deze CAO heeft slechts uitwerking wanneer zij bij KB algemeen verbindend verklaard werd;
  • Als er geen CAO is, door de ondernemingsraad;
  • Als er geen ondernemingsraad is of indien die geen beslissing genomen heeft, via een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
  • Als er geen vakbondsafvaardiging is, via een akkoord tussen de werkgever en het personeel;
  • Als er geen akkoord met de werknemers is, via een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

 

De werkgever moet in alle gevallen de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2019 aanplakken.

 

Wanneer de vervangingsdagen niet volgens één van de bovenstaande procedures bepaald worden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op deze feestdag volgt.

 

Wens je de feestdagen van 15 augustus en/of 1 november collectief vast te leggen contacteer dan je dossierbeheerder bij KMO Team Focus.