Nieuwe regels voor huren en verhuren van de woning

Nieuwe regels voor huren en verhuren van de woning

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe Vlaamse huurdecreet in werking. Zij heeft een impact op de woninghuur overeenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten. Wij lichten hierbij kort enkele veranderingen toe die belangrijk zijn voor  verhuurder en huurder.

Belangrijke wijzigingen voor de huurder

  • De maximum huurwaarborg wordt verhoogd van twee naar drie maanden huur. Huurders die geen gelden kunnen vrijmaken voor dergelijke huurwaarborg, zullen bij het Vlaams Woningfonds eventueel een renteloze lening kunnen aangaan.
  • De huurder kan op elk tijdstip een kortlopend contract (maximum drie jaar) beëindigen. Hij dient daarbij een opzeggingstermijn van drie maanden te respecteren, daarenboven is een vergoeding verschuldigd. In het verleden kon dergelijke opzeg niet (de verhuurder zal dit nog steeds niet kunnen).
  • De huurder wordt ook aansprakelijk voor de waterschade.

Belangrijke wijzigingen voor de verhuurder

  • In de zoektocht naar een huurder wordt de verhuurder de mogelijkheid geboden om bij een eerste onderzoek naar de potentiële huurder, documenten op te vragen om te beoordelen of de huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.
  • De verhuurder kan de overeenkomsten die langer lopen dan drie jaar, steeds opzeggen, wanneer hij het verhuurde pand grondig wenst te renoveren. Dit impliceert een versoepeling daar er niet meer moet gewacht worden tot het verstrijken van de driejarige periodes.
  • Omgekeerd worden de opzegvoorwaarden voor eigen gebruik van de woning strenger. Vanaf 1 januari kan de verhuurder die de woning wil verhuren aan een familielid, de overeenkomst maar opzeggen na de eerste driejarige periode.
  • Om energiebesparende ingrepen te promoten wordt aan de verhuurder de mogelijkheid geboden om bij energiebesparende ingrepen aan de verhuurde woning (met uitzondering van dakisolatie en ramen) de huurprijs te allen tijde te verhogen.

Belangrijke wijzigingen voor beide partijen

Om de kwaliteit van de woningen te vrijwaren dient de verhuurde woning te beantwoorden aan welbepaalde kwaliteitseisen. Wanneer de woning hieraan beantwoordt, zal een conformiteitsattest worden afgeleverd. Wanneer een woning zonder een dergelijk conformiteitsattest wordt verhuurd, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard door de rechter. Een conformiteitsattest is niet vereist wanneer verhuurder en huurder een renovatiehuurovereenkomst afsluiten.

Wil je meer info, neem zeker even contact op met je dossierbeheerder.