Nu én later de tijd van je leven? Denk dan zeker op tijd aan je pensioen.

Nu én later de tijd van je leven? Denk dan zeker op tijd aan je pensioen.

Je hoort het regelmatig, de meesten onder ons (zullen) worden geconfronteerd met een pensioenkloof. Wat is de pensioenkloof eigenlijk en hoe kom je te weten wat jouw pensioenkloof is? Om een krappe oude dag te vermijden, is het belangrijk hier op tijd bij stil te staan.

Wat is een pensioenkloof ?

In België zijn er drie pensioenpijlers: het wettelijke pensioen (WP) dat je verkrijgt van de overheid, aanvullende pensioenplannen van werkgevers (groepsverzekering), en eigen, individuele pensioenvoorzieningen, al dan niet fiscaal aangemoedigd (pensioensparen, lange termijnsparen, de derde pijler).

Wanneer men het laatst verdiende inkomen (net voor pensioenleeftijd) tegenover het WP plaatst, krijgt men al een eerste beeld van de mogelijke terugval. Uiteraard is het gewenste niveau een subjectief gegeven: sommigen zullen tevreden zijn met het WP, anderen zullen pas tevreden zijn met 80% of meer van het laatste verdiende (netto-) loon.

Hoe berekenen we de pensioenkloof ?

Op MyPension kan je een raming van je toekomstig wettelijke pensioen terugvinden. Je kan dit maandbedrag “indexeren” zodat inflatie en loonaanpassingen meegenomen worden, à rato van bijvoorbeeld 1 of 2 of 3%. Hetzelfde indexatie percentage kan je ook toepassen op je huidige nettoloon.

Stel, een 40–jarige heeft een nettoloon van 2.500 euro, MyPension geeft een raming van het WP van 1.500 euro. Als je de indexatie toepast krijg je volgende resultaten:

  • Aan 1%- indexatie gedurende 27 jaar (van 40 tot 67 jaar) wordt het netto- loon 3.270,52 €, terwijl het WP 1.962,31 € wordt
  • Aan 2% wordt het netto- loon 4.267,55 € , WP 2.560,33 €
  • Aan 3% wordt netto- loon 5.553,22 € , WP 3.331,93 €

Ieder zal voor zich zelf moeten bepalen welk percentage hem of haar het meest geschikt lijkt. Meer nog, best is dat dit periodiek wordt herbekeken, men kan immers van visie wijzigen.

Wat je dan kan doen is bepalen welk percentage van je laatst verdiende inkomen je wil overhouden als je met pensioen gaan.

Voorbeeld

Men wil 60% /80% /100% van het laatst verdiende inkomen verder genieten na pensionering. In het voorbeeld aan 3%, en met een gewenst percentage van 80% bedraagt het gewenste inkomen 4.442,58 € per maand ( 80% van 5.553,22 €), terwijl het wettelijke pensioen slechts 3.331,93 bedraagt. Er is aldus een tekort van 1.110,65 € , dit is de zogenaamde “pensioenkloof”.

Hoe ontstaat een pensioenkloof?

Een pensioenkloof ontstaat doordat je minder pensioen hebt opgebouwd dan gewild. Veel voorkomende redenen voor het ontstaan van een pensioenkloof zijn:

  • men heeft geen pensioenregeling (groepsverzekering) gehad vanwege zijn werkgever(s)
  • men heeft (een tijd) part-time gewerkt.
  • men heeft geen volledige loopbaan gewerkt
  • men heeft een tijdlang gewerkt in het buitenland.
  • men heeft als zelfstandige gewerkt

Is een pensioenkloof erg?

Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, het is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor veel gepensioneerden vallen de vaste lasten lager uit dan tijdens de jaren van activiteit: de kinderen zijn het huis uit, de hypotheek is waarschijnlijk afgelost. Hierdoor kunnen gepensioneerden ook met een lager inkomen nog een goed leven leiden en hoeft er geen probleem te zijn. Het kan echter ook zo zijn dat de vaste lasten niet dalen. Bijvoorbeeld als een gepensioneerde in een huurwoning woont en de huur blijft stijgen. Tevens merk je ook wel dat huidige generatie van gepensioneerden zich een bepaald levensniveau wil aanmeten, waarvoor geldmiddelen noodzakelijk zijn (reizen, hobbies,…). Als deze gepensioneerden geconfronteerd worden met een inkomensterugval door pensionering, moet worden bezuinigd op andere kosten, of zullen bepaalde wensen moeten worden opgeborgen.

Om dit te voorkomen is het verstandig om zo snel te beginnen met het bepalen van een mogelijke pensioenkloof én het dichten ervan. Hoe je dit best aanpakt, kan je lezen in de volgende nieuwsbrief!

Heb je nu al vragen, neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder, hij of zij zal je bijstaan met al je vragen.