Overname van de onderneming: niet alleen de cijfers moeten kloppen

Overname van de onderneming: niet alleen de cijfers moeten kloppen

Laat je jouw onderneming over of neem je zelf een onderneming over? Een eerste blik zal altijd geworpen moeten worden op de cijfers, maar dit is lang niet het enige waarmee rekening moet worden gehouden. Een overname geschiedt telkens volgens een passend draaiboek.

Het eerste stadium betreft de voorbereiding van de overname waarbij getracht wordt de onderneming op een getrouwe wijze te positioneren in de markt. Zo moet de onderneming klaargemaakt worden voor verkoop waarbij bv. overtollige liquiditeiten, uitstaande rekening-couranten, privé gebruikte activa ed. op punt worden gezet. Niet alleen de onderneming dient te worden voorbereid, ook de psychologische impact op de verkoper mag niet onderschat worden. De verkoper moet met andere woorden emotioneel klaar zijn om te verkopen.

Nadat een potentiële koper/verkoper werd gevonden en de financiering van de overnameprijs in orde is gebracht, worden de voorbereidingen vertaald in een contract. Het is in dit stadium dat de belangen van de ondernemer op een optimale wijze dienen gevrijwaard te worden. Bijgevolg is het werken met standaardcontracten niet aangewezen.

Zo zal onder meer moeten worden nagedacht over de verklaringen en waarborgen die worden verstrekt, het tijdstip en de voorwaarden van de overdracht, de vrijwaring en te volgen procedure bij de vergoeding van de overnameprijs alsook de verbintenissen en formaliteiten die na de overname zullen moeten worden verricht.

Tot slot zal je ook als toetredende partij een degelijke communicatie richten naar het aanwezige personeel en andere belanghebbenden. De bewaarborging van de continuïteit is een essentieel streefdoel bij een overname.

KMO Consult begeleidt u graag op een efficiënte en professionele wijze bij de juridische aspecten van een overname, een overdracht van aandelen, een overdracht van een handelsfonds en een herstructurering. Daarnaast heeft zij ook een expertise opgebouwd in het waarderen van ondernemingen en biedt zij tevens bijstand inzake de financiering van de overnameprijs.

KMO Consult staat boekhouders en accountants bij inzake de juridische en financiële dienstverlening van hun respectieve klanten met het oog op het optimaal vrijwaren van de belangen van de ondernemer.