Pensioensparen anno 2018 – Zomerakkoord deel 3

Pensioensparen anno 2018 – Zomerakkoord deel 3

Wellicht is het klassieke pensioensparen u wel bekend, waarbij er jaarlijks tot € 940 fiscaal gespaard kan worden. Maar, wat brengt pensioensparen in 2018?

 

Huidige systeem
Jaarlijks kan er tot € 940 aan pensioensparen gedaan worden waarvoor u een belastingvermindering van 30% kan genieten, ofwel een vermindering van € 282.
Op pensioengerechtigde leeftijd zal het opgespaarde potje uitgekeerd worden, mits inhouding van 8% eindbelasting op uw 60ste.

 

Nieuwe systeem vanaf 2018
Vanaf 2018 is het mogelijk om € 1.200 pensioensparen te storten, al krijgt u hierop maar een belastingvermindering van 25%, ofwel € 300.
Wanneer er rekening gehouden wordt met de eindbelasting van 8% op het gehele bedrag, is het voordeel zeer gering. Vanaf een storting van € 1.129 op jaarbasis treedt er pas een belastingvoordeel op, in de andere gevallen zal u voordeliger uitkomen met het oude systeem.

 

Tussen de leeftijd van 60 en 65 jaar?
De eindbelasting wordt door de verzekeringsmaatschappij automatisch ingehouden op de leeftijd van 60 jaar, deze eindbelasting bedraagt in beide systemen 8%. In het jaar dat u 60 jaar wordt, is het aan te raden om uw jaarlijkse storting uit te stellen tot na uw verjaardag. Op die manier vermijdt u 8% eindbelasting op deze storting.
Tussen de leeftijd van 60 en 65 kan er belastingvrij aan pensioensparen gedaan worden, wat een mooi voordeel oplevert. In dit geval is het interessant om over te schakelen op het systeem van € 1.200 sparen.

 

Conclusie
Indien u niet van plan bent om het volledige bedrag van € 1.200 te sparen, is het interessanter om het oude systeem verder te blijven zetten.
Er is sprake van een indexatie van de bedragen naar respectievelijk € 960 en € 1.230 op jaarbasis, maar dit is momenteel nog niet verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij uw dossierbeheerder of bij KMO Verzekeringsadvies http://kmoteam.com/verzekeringsadvies/