Gids voor juiste groeikeuzes

Wilt u groeien? Meer personeel?
Is uw bedrijf gestructureerd?
Zijn er groeiplannen?
Is uw competitief voordeel uitgewerkt?

Vragen waaraan u als ondernemer best aandacht schenkt. Neem even afstand van de dagelijkse werking en denk na over uw bedrijfsvoering en toekomst.

Groep Anthonissen verleent u hierbij graag de nodige assistentie om de juiste beslissingen te nemen en beleidslijnen op te volgen.


1. Boekhouding en operationeel advies

 • Inzicht geven over financiële gezondheid van uw bedrijf
 • Kostenbewaking & kostprijsberekening
 • Bent u nog voldoende verzekerd?
 • Waardering onderneming
 • Waardering overnames/overlating
 • Boekhouding & neerleggen jaarrekening

2. Strategisch advies

 • Overgang van eenmanszaak naar vennootschap
 • Aangaan samenwerkingsverbanden
 • Structurering aandeelhoudersbelangen
 • Fusies & overnamebegeleiding
 • Investeringsbegeleiding
 • Overdracht onderneming (familiale/niet-familiale ondernemingen)
 • Familiale vermogensplanning
 • Structurering vastgoed
 • Subsidies
 • Contracten

3. HR-advies

 • Gebruikmaken van interne promoties personeel & training op werkvloer
 • Optimaliseren verloningspolitiek van werknemers en zaakvoerders

4. Fiscaal advies

 • Verzorgen en optimaliseren van uw fiscale aangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW)

5. Successie en vermogensplanning

 • Simulatieberekeningen schenk- en erfbelasting
 • Huwelijkscontracten
 • Samenlevingscontracten
 • Giften, schenkingen en testamenten
 • Optimalisatietechnieken roerend en onroerend vermogen (maatschap, gift, patrimoniumvennootschappen,…)
 • Ruling

Visie zonder actie is een dagdroom, actie zonder visie is een nachtmerrie!


Terug naar boekhouding