Zet een gezond punt achter uw onderneming

Wanneer u stopt met uw bedrijfsactiviteit kan dit zowel op vrijwillige (pensioen, overstap naar loontrekkend statuut) als onvrijwillige (faillissement, arbeidsongeschiktheid) basis. Ook op dit vlak staat Groep Anthonissen u graag bij met een aantal gepersonaliseerde diensten.

1. Begeleiding stopzetting

 • Uitschrijving kruispuntbank (KBO)
 • Uitschrijving BTW-nummer
 • Uitschrijving dienstonderneming sociale verzekering en ziekenkas

2. Boekhouding en operationeel advies

 • Liquidatie onderneming: opmaak van wettelijk verplichte verzoekschriften en verslagen, opmaak verdelingsplan en naleven van fiscale verplichtingen
 • Waardering onderneming
 • Waardering overnames / overlating
 • Inzicht financiële toestand onderneming
 • Opmaak fusiebalans

3. Strategisch advies

 • Bepalen juiste tijdstip stopzetting (overdracht onderneming, WCO-stelsel, stopzetting betalingen, faillissementswetgeving,…)
 • Tijdige stopzetting alle lopende contracten
 • Uitverkoop handelsgoederen onderneming
 • Aanvragen overbruggingsrecht (sociale kas)
 • Mogelijkheid aanvraag werkloosheidsuitkeringen bekijken

4. Fiscaal advies

 • Verzorging en optimalisatie van uw fiscale aangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW)

5. Juridisch advies

 • Nazicht van uw contracten i.v.m. verdediging zakelijke rechten

Succes is nooit definitief, mislukking kan dat wel zijn…


Terug naar boekhouding