Vaarwel rosse muntjes?

Vaarwel rosse muntjes?

Sinds 1 december 2019 dienen cashbetalingen te worden afgerond op 5 cent. De munten van 1 en 2 cent blijven wel nog geldig als betaalmiddel.

 

Wie moet de afronding toepassen?

Elke onderneming, handelaar of vrije beroeper is verplicht cashbetalingen af te ronden. Ook verenigingen die onder hun economische activiteit de verkoop aan consumenten rekenen, dienen deze verplichting toe te passen, ongeacht of deze activiteit al dan niet een winstoogmerk heeft.

 

Hoe moet de afronding worden toegepast?

Enkel het totaalbedrag van een transactie dient te worden afgrond. Op de tussentotalen dient nog steeds de gewone prijs te worden toegepast zoals deze vroeger van toepassing was tot op 1 cent. Enkel het totaalbedrag inclusief BTW dient te worden afgerond. Bijkomende voorwaarde hierbij is dat de betaling gebeurt in de fysieke aanwezigheid van de consument en dat het te betalen bedrag het minimum van 5 cent overstijgt.

Het afronden van betalingen is niet toegestaan voor de verkoop op afstand (online verkoop). Handelaars kunnen er ook voor opteren om de afronding toe te passen voor andere betaalwijzen waaronder bijvoorbeeld bancontact. Echter dienen ze dan ook dezelfde voorwaarden te respecteren en dit voor alle klanten en betaalwijzen.

 

Regels om na te leven

  • rondt de onderneming enkel betalingen in cash af, dan wordt die afronding enkel op het gedeelte betaald in cash toegepast (ook indien gedeeltelijk cash en gedeeltelijk een andere betalingswijze werd gebruikt);
  • wanneer een bedrijf beslist om de afronding ook toe te passen op andere betalingswijzen dan de betaling in cash, wordt de afronding gemaakt op het totaalbedrag. De onderneming dient dan duidelijk zichtbaar te afficheren dat het totaalbedrag altijd wordt afgerond;
  • het kassaticket geeft duidelijk het totale te betalen bedrag en het afgeronde bedrag weer, ongeacht het werkelijk cash betaalde of het werkelijke totaal betaalde bedrag.

Hoe moet de afronding worden toegepast?
Het totaalbedrag wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5 cent, ofwel het lagere ofwel het hogere.

Enkel nog voor de Rospot?

Muntjes van 1 en 2 cent blijven een wettelijk betaalmiddel. Ondernemingen mogen deze munten dan ook niet weigeren voor zover ze in een redelijke hoeveelheid worden aangeboden. De website van de federale overheid voorzien hier maximaal 50 muntstukken per betaling.
als consument kan je tevens de muntstukken van 1 en 2 cent niet weigeren als wisselgeld.