Verlaging voordeel alle aard woning

Verlaging voordeel alle aard woning

De waardering van het gratis ter beschikking stellen van een woning aan een bedrijfsleider of werknemer is al langer een discussiepunt. De ongelijkheid tussen de verschillende berekeningen wordt weggewerkt vanaf 1/1/2019.

Anno 2018
Afhankelijk of de ter beschikking steller van de woning een natuurlijk persoon is of een vennootschap, dient er een andere formule gebruikt te worden voor de waardering. ( GKI = geïndexeerd kadastraal inkomen)

  • De eigenaar is een natuurlijk persoon: GKI x 100/60
  • De eigenaar is een rechtspersoon:
    • KI < € 745: GKI x 100/60 x 1,25
    • KI > € 745: GKI x 100/60 x 3,8

Het voordeel alle aard dat de bedrijfsleider/werknemer dient te betalen aan de vennootschap kan hierdoor hoog oplopen.

Anno 2019
De regering heeft aangekondigd dat vanaf 2019 er geen onderscheid meer gemaakt gaat worden tussen de aard van de ter beschikking steller en de hoogte van het KI. De nieuwe formule is voor iedereen GKI x 100/60 x 2

Wegens de recente politieke ontwikkelingen is dit wetsontwerp nog niet gestemd. Verwacht wordt dat dit op de agenda zal komen van de nieuwe regering.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij uw dossierbeheerder.