Vermijd hoge boetes: verplichte registratie voor alle vennootschappen in het UBO register voor 31/03/19.

Vermijd hoge boetes: verplichte registratie voor alle vennootschappen in het UBO register voor 31/03/19.

Als beroepsbeoefenaar zijn we reeds enkele jaren verplicht om voor alle klanten een lijst met de uiteindelijke begunstigden bij te houden. Nu gaat de wetgever nog een stap verder en voorziet de wet van 18 september 2017 dat er ook een digitaal register voorzien moet worden van alle uiteindelijke begunstigden in België. In het Engels staat dit voor Ultimate Benefical Owner of kortweg UBO-register.

Uiteindelijke begunstigden zijn altijd natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks controle in de vennootschap uitoefenen. Dit kan een rechtstreeks controle zijn door het bezit van meer dan 25% van de aandelen of door andere middelen (vb holding structuur).

Indien er geen personen zijn die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan wordt er gekeken naar het hoger leidinggevend personeel. (vb. bestuurders)

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Concreet wil dit zeggen dat alle vennootschappen hun uiteindelijke begunstigden moeten identificeren tegen uiterlijk 31 maart 2019. Bij wijziging van deze uiteindelijke begunstigden, dient dit binnen de maand in het UBO-register aangepast te worden. Dit kan via de applicatie van de overheid .

Niet alleen vennootschappen maar ook VZW’s, maatschappen (F.V.), stichtingen, fiduciën, trusts en andere juridische constructies  zijn verplicht om uiterlijk 31 maart 2019 hun uiteindelijke begunstigden te registeren in de register. Deze verplichting is niet van toepassing voor eenmanszaken.

Vergeet niet om de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap tijdig te registeren. Bij niet-registratie bent u als bestuurder/zaakvoerder persoonlijk aansprakelijk en loopt u het risico op een boete die kan oplopen van € 250 tot € 50.000!

Hoe registreren?

Om de registratie in orde te brengen zijn er 3 opties:

1. Je brengt de registratie zelf in orde via deze link .

2.  Je registreert digitaal een volmacht. Wij versturen je daarvoor de nodige documentatie en een weblink. De registratie in het UBO register zullen we dan nadien voor jou in orde brengen.

3. Je maakt een afspraak met jouw kantoor om de volmacht te registreren. Vergeet je identiteitskaart en pincode van deze kaart niet! Breng zeker ook een kopie van het aandelenregister mee, indien in jouw bezit! De registratie in het UBO register zullen we dan nadien voor jou in orde brengen.

We vragen met aandrang de door jou gekozen optie te bevestigen aan jouw kantoor.

Wij willen benadrukken dat de verplichting tot registratie bij de vennootschap ligt en dus niet automatisch door ons in orde kan worden gebracht.

Indien wij de registratie voor je regelen (optie 2 en 3), vragen wij vriendelijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 15 maart een afspraak te maken. De registratie zal apart worden aangerekend aan het forfaitaire bedrag van € 145 (excl BTW). Voor wie na 15 maart een afspraak maakt kunnen wij geen garantie geven op tijdige afhandeling.

Wens je graag een afspraak te maken, neem dan telefonisch contact op met jouw kantoor.