Verzekering tegen fiscale controle toegelicht

Verzekering tegen fiscale controle toegelicht

Een onderneming zal in zijn tijd van bestaan één of meermaals in contact komen met de belastingadministratie. De kosten die voortvloeien uit de voorbereidingen en begeleiding van een controle kunnen hoog oplopen. Kunnen deze kosten beperkt worden?

Het aantal controles dat jaarlijks uitgevoerd wordt, stijgt de laatste jaren enorm. De kans dat jouw onderneming vroeg of laat onderworpen zal worden aan een controle van de btw- en/of directe belastingadministratie is hierdoor groter geworden. De te betalen btw en/of belastingen die voortvloeien uit een controle kunnen niet verzekerd worden, echter is het mogelijk om bepaalde erelonen wel te verzekeren.

Welke erelonen

De erelonen van boekhouders/accountants, advocaten, revisoren, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars kunnen opgenomen worden in een fiscale rechtsbijstandverzekering. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat de erelonen die voortvloeien uit een sociale controle verzekerd worden.
Niet enkel erelonen zullen gedekt zijn, ook kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures of andere kosten die voortvloeien uit de controle kunnen in bepaalde gevallen opgenomen worden.

Bedrag dat verzekerd kan worden

Afhankelijk van de maatschappij, kunnen er tot € 20.000 ofwel € 30.000 erelonen en kosten gedekt worden per belastingcontrole.
Niet enkel een effectieve controle zal gedekt zijn, ook wanneer de belastingadministratie een vraag om inlichtingen of bericht van wijziging opstuurt, is dit gedekt door de verzekering.

De te betalen premie

De te betalen verzekeringspremie is fiscaal aftrekbaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de maatschappij en schommelt tussen € 290 – 2.500 per jaar, dit tot een jaarlijkse omzet van 30 miljoen euro.

Om na te gaan welke aanbieder van de verzekering fiscale rechtsbijstand in jouw geval mogelijk is, kan je best contact opnemen met KMO Team Verzekeringsadvies of jouw dossierbeheerder bij Groep Anthonissen.