Voorafbetalingen, een noodzaak – zomerakkoord deel 4

Voorafbetalingen, een noodzaak – zomerakkoord deel 4

In 2017 was er reeds een aanpassing inzake de vermeerdering voor ontbrekende voorafbetalingen voor vennootschappen, hier zal opnieuw een stijging plaats vinden vanaf 1/1/2018.

 

Boete bij te weinig voorafbetalingen
Wanneer er geen of te weinig voorafbetalingen gedaan werden, rekent de fiscus een vermeerdering aan. Het tarief van deze vermeerdering stijgt van 2,25% in 2017 naar 6,75% in 2018.

 

Hoe kan ik dit vermijden?
Wanneer de fiscus eerder over zijn gelden kan beschikken, kennen zij een bonificatie toe. De hoogte van de bonificatie is afhankelijk van de datum waarop de voorafbetaling ontvangen wordt door de belastingadministratie. Hoe eerder zij gelden ontvangen, hoe hoger de bonificatie zal zijn. Deze tarieven zijn ook verhoogd ten opzichte van 2017.

 

Hoeveel bedraagt de bonificatie?

  • eerste voorafbetaling: 9%
  • tweede voorafbetaling: 7,50%
  • derde voorafbetaling: 6%
  • vierde voorafbetaling: 4,5%

 

De datum van afsluit van het boekjaar bepaalt wanneer de betaling uiterlijk door de fiscus ontvangen moet zijn. Om na te gaan wanneer de voorafbetalingen dienen te gebeuren, kan onderstaande tabel gebruikt worden:

 

Een startende KMO-onderneming krijgt geen vermeerdering gedurende de eerste 3 boekjaren. Vennootschappen die niet als KMO-onderneming gekwalificeerd kunnen worden, genieten niet van deze vrijstelling de eerste 3 boekjaren.

Een tijdige voorafbetaling kan een verhoging van de belasting vermijden. Indien de gedane voorafbetalingen te veel blijken te zijn, worden deze teruggestort door de belastingadministratie.

 

Via financiering of zelf betalen?
Om de onderneming niet te zwaar financieel te belasten, kan het aangewezen zijn om de voorafbetaling te financieren met een krediet op 12 maanden. Hierdoor wordt de uitgave gespreid en kan er toch genoten worden van een bonificatie. De intrestvoet die de bank hiervoor hanteert is gunstiger dan het tarief van de vermeerdering.

Door het doen van een voorafbetaling win je 2x, namelijk vermijdt je een vermeerdering voor te weinig voorafbetalingen en zorg je ervoor dat de belastingafrekening kleiner is.

 

Om na te gaan of er voorafbetalingen dienen te gebeuren, kan er contact opgenomen worden met uw dossierbeheerder.