Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Om de btw-formaliteiten tot het minimum te beperken, is er een tegemoetkoming  voor ondernemers met een beperkte omzet .

Indien op jaarbasis de omzet exclusief btw niet meer bedraagt dan 25.000 EUR, kan de ondernemer opteren voor de vrijstellingsregeling van kleine ondernemingen. Onder toepassing van de vrijstellingsregeling  zal geen btw aangerekend  worden op de verkopen aan klanten, maar kan er ook geen btw gerecupereerd worden op de aankopen. Daarenboven vervalt de periodieke aangifteplicht. De te vervullen btw-formaliteiten blijven in beginsel beperkt tot een btw-registratie en het jaarlijks indienen van een lijst van de afnemers, de zogenaamde btw klantenlisting.

Niet iedere belastingplichtige  met een beperkte omzet kan echter genieten van deze vrijstellingsregeling. Zo  kunnen onder meer, ondernemingen die geregeld werken in onroerende staat verrichten, restauranthouders en cateraars die gebruik maken van een geregistreerde kassa en btw-eenheden niet genieten van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.

Om over te schakelen van de normale regeling naar de vrijstellingsregeling dient dit aangevraagd te worden aan de btw-administratie. De gerecupereerde btw op investeringen uit het verleden dient terugbetaald te worden aan de btw-administratie via een btw-herziening in de laatste in te dienen btw-aangifte.

Omschakelingen kunnen enkel ingaan op 1 januari of 1 juli, de aanvraag dient respectievelijk uiterlijk 15 dagen voor het einde van het jaar dan wel vóór 1 juni ingediend te worden.

Let op met intracommunautaire handelingen

Bij aankopen van goederen uit andere EU-lidstaten of de afname van diensten van dienstverleners die gevestigd zijn in andere EU-lidstaten dient er extra aandacht te worden besteed aan de correcte btw-verwerking. In deze situaties zal de kleine onderneming in welbepaalde omstandigheden aangeduid worden als de schuldenaar van de btw en dient hij uitzonderlijk een bijzondere aangifte in te dienen en de btw te voldoen. Best even afstemmen met je dossierbeheerder of KMO Team Tax & Legal.