Wat moet de zelfstandige doen bij ziekte of ongeval?

Wat moet de zelfstandige doen bij ziekte of ongeval?

Als zelfstandige laat je jezelf niet snel thuisblijven of opnemen in het ziekenhuis want de zaak moet blijven draaien.

Maar word je ernstig ziek of krijg je een ongeluk  waardoor je jouw werk niet meer kan uitvoeren dan ben je arbeidsongeschikt. Dit mag dan niet je financiële doodsteek betekenen. Je beschermen is de boodschap.  Wat moet je doen en waar moet je rekening mee houden?

Ziekenfonds

Binnen de 15 dagen na aanvang van de ziekte vraag je een vervangingsinkomen aan bij je ziekenfonds.  Je kan een formulier downloaden “verklaring van arbeidsongeschiktheid” en dit door de behandelende arts laten ondertekenen.  Best zeker ook per post opsturen (poststempel) voor de datumbepaling.  Achteraf krijg je  van jouw ziekenfonds een uitvoerig aanvraagformulier dat je moet invullen. Het ziekenfonds geeft je daarna een attest erkenning arbeidsongeschiktheid.  Deze erkenning is altijd beperkt in tijd.

De sociale bijdragen moeten reeds betaald zijn alvorens men de uitkering ontvangt. De vergoeding ontvang je vanaf dag 15 en is afhankelijk van de gezinstoestand en het inkomen van de partner.

  • Met Gezinslast  € 59,85 / dag      (+- € 1.735,65 / maand bruto)
  • Alleenstaanden € 47,89 / dag     (+- € 1.388,81 /maand bruto)
  • Samenwonende € 36,47 dag      (+- € 1.062,40 /maand bruto)

Sociaal verzekeringsfonds

Als je jouw beroepsactiviteit volledig stopzet, kan je een gelijkstelling wegens ziekte aanvragen aan jouw sociaal verzekeringsfonds en moet je geen sociale bijdragen meer betalen, maar behoud je toch alle sociale rechten. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Je arbeidsongeschiktheid is erkend door je ziekenfonds.
  • Je bent minstens één kwartaal zelfstandige geweest
  • Je hebt je zelfstandigheid stopgezet.

Opgepast: voor heel jouw loopbaan zijn er hiervoor maar 4 kwartalen beschikbaar.

Gewaarborgd inkomen bij verzekeringsinstelling  

Het nut van een polis gewaarborgd inkomen spruit voort uit de beperkte tussenkomst van het ziekenfonds.  Neem dit even als voorbeeld: een uitkering voor arbeidsongeschiktheid bedraagt netto € 945,54 tegenover een netto loon van een zaakvoerder van bijvoorbeeld € 2.400,00 per maand. Om de levensstandaard tijdens de arbeidsongeschiktheid op peil te houden kan de zelfstandige best dit bedrag aanvullen via het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen (kan ook via IPT of VAPZ).

Ook hier moet men bij aanvraag uitkering “nog” een andere verklaring van arbeidsongeschiktheid bezorgen aan deze verzekeringsinstelling in combinatie met de arbeidsongeschiktheidsverklaring van jouw ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering garandeert de terugbetaling van het remgeld, zodat ziekenhuiskosten betaalbaar blijven. Deze verzekeringsinstellingen werken met een app en een QR-code waar je dan al jouw aangiftes kan inscannen en doorsturen.

Besluit

Het is een absolute must voor iedere zelfstandige om stil te staan bij de gevolgen van een zware ziekte en hier tijdig maatregelen rond te treffen.  Indien je bij een aanvraag van arbeidsongeschiktheid problemen hebt kan je altijd terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis.  Bij vragen over dit artikel kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.