Wat zijn sociale bijdragen en voorafbetalingen voor een zelfstandige?

Wat zijn sociale bijdragen en voorafbetalingen voor een zelfstandige?

Bij een werknemer worden er door de werkgever inhoudingen gedaan op het loon, zodat enkel het nettoloon uitbetaald wordt. Bij een zelfstandige in een eenmanszaak worden er geen inhoudingen gedaan, waardoor hij dit zelf dient te doen.

Sociale bijdragen

Om recht te hebben op een ziekte-uitkering en voor de opbouw van pensioen, moeten er bijdragen betaald worden aan de sociale zekerheid.
De zelfstandige krijgt zijn volledige factuur uitbetaald, waardoor er geen inhouding van RSZ gedaan wordt. Om aan deze verplichting te voldoen, zal de zelfstandige zich aan moeten sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en zal hij kwartaalbijdragen betalen in hoofdberoep. De hoogte van deze bijdragen is afhankelijk van het jaarlijkse inkomen van de zelfstandige.

Voorafbetalingen

Op het loon van de werknemer wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden, dit is een voorschot op de belastingen dewelke doorgestort worden aan de directe belastingen. Bij het invullen van de jaarlijkse personenbelasting, zal de bedrijfsvoorheffing verrekend worden met de te betalen belastingen.
Bij de zelfstandige wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, dit kan opgelost worden door het doen van spontane voorafbetalingen. Een vennootschap doet ook voorafbetalingen om het eindsaldo van de vennootschapsbelasting te verlagen.

Indien er geen voorafbetalingen gedaan worden, zal de fiscus vanaf het 3de jaar na opstart een intrest aanrekenen. Om deze afstraffing te vermijden, geeft de fiscus een bonificatie bij het doen van een voorafbetaling. Hoe eerder de fiscus over het geld beschikt, hoe groter de bonificatie door zal wegen.

Voor de voorafbetaling van belastingen kan er een lening op 12 maanden afgesloten worden bij een financiële instelling, zodat dit niet meteen een cash drain hoeft te betekenen. Eens het aanslagbiljet in de bus gevallen is, zal de bank minder geneigd zijn om de belastingschuld te financieren.

Let op, er is een nieuw bankrekeningnummer voor de boekhoudingen die afsluiten vanaf 31/12/2019. De voorafbetalingen dienen te gebeuren op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Voor meer informatie kan je terecht bij KMO Focus of jouw dossierbeheerder bij Groep Anthonissen.