Wijziging autofiscaliteit (deel 2/2)

Wijziging autofiscaliteit (deel 2/2)

Vorige maand gaven we al een kijk in de wijzigingen inzake de autofiscaliteit bij eenmanszaken. Nu gaan we wat dieper in op de wijzigingen in de autofiscaliteit bij vennootschappen.

Huidige situatie

Een personenwagen is in de vennootschap aftrekbaar a rato van de co²-uitstoot van de wagen. Dit wil zeggen dat de vennootschap het volledige bedrag van de factuur betaalt, maar er zal een deel van de kosten verworpen worden als beroepskost. Deze verworpen uitgaven worden bij de boekhoudkundige winst geteld om de uiteindelijke vennootschapsbelasting te berekenen.

Een milieuvriendelijke wagen zal hierdoor een groter voordeel opleveren voor de vennootschap dan een vervuilende wagen.
Brandstofkosten van de personenwagen genieten steeds een aftrekbeperking van 75%.

Een zuivere lichte vracht komt volledig in aanmerking als beroepskost in de vennootschap wanneer deze beroepsmatig gebruikt wordt.

Hieronder een tabel geldig tot 2020 met de aftrekpercentage die van toepassing zijn a rato van de co²-uitstoot van de personenwagen:

Auto fiscaliteit vennootschappen

 

Wijziging vanaf 2020

Vanaf 2020 zal de berekening van de aftrekbeperking wijzigen, waardoor de aankoop van milieuvriendelijke personenwagens gestimuleerd moet worden.

 • Elektrische wagens die een aftrekbeperking van 120% genieten en momenteel dus 20% extra in mindering mogen brengen als beroepskost, zullen maximaal 100% aftrekbaar zijn.
 • Een personenwagen met een co²-uistoot gelijk of hoger dan 200gr/km zal nog maar voor 40% aftrekbaar zijn.
 • Brandstofkosten van de personenwagen zullen mee onderworpen worden aan de aftrekbeperking a rato van de co²-uistoot.
 • Er zal een nieuwe formule gehanteerd worden voor het bepalen van het aftrekpercentage (max 100% – minimaal 50%):
  • Aftrekpercentage = 120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal co² gr/km) waarbij:
   • Coëfficiënt = 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten ( vb. hybride diesels);
   • Coëfficiënt = 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk;
   • Coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met een andere motor.

Voorbeelden

Een diesel personenwagen met een co²-uitstoot van 130gr/km is aan de huidige autofiscaliteit voor 75% aftrekbaar, vanaf 2020 zal deze wagen nog aftrekbaar zijn voor 55%.

Een benzinewagen met een co²-uitstoot van 124gr/km is momenteel voor 80% aftrekbaar, deze zal vanaf 2020 maar voor 61% aftrekbaar zijn.

Een oldtimer met benzinemotor met een co²-uitstoot van 201gr/km kan in de huidige wetgeving genieten van 60% aftrekbaarheid, vanaf 2020 zal deze slechts voor 40% weerhouden worden.

Conclusie

De milieuvriendelijkheid van personenwagens zal nog belangrijker zijn in de toekomst om in de vennootschap te kunnen genieten van gunstige tarieven qua aftrekbaarheid van kosten.

 

Indien u vragen hebt betreffende de autofiscaliteit, aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.