6 tips om belastingen te besparen

6 tips om belastingen te besparen

Via de belastingaangifte heb je de mogelijkheid om een gedeelte van bepaalde uitgaven of investeringen van 2020 te recupereren.  Hieronder volgt een kort overzicht rekening houdend met de huidige Covid-19 situatie. Voor je bepaalde besparingen gaat doen, raden we aan deze zeker even met je dossierbeheerder te bespreken. Hij of zij kan immers een totaalbeeld schetsen van jouw financiële situatie.

 

Investeer lokaal

Na de Tax Shelter voor starters (30-45% belastingvermindering) en de Tax Shelter voor groeibedrijven (25%) kan je nu investeren in aandelen via de Tax Shelter voor Covid-19 bedrijven (20%).  Dit is een federale belastingvermindering voor particulieren die investeren in bedrijven die hun omzet door de crisis met minstens 30% hebben zien dalen in de periode tussen 14 maart en 30 april 2020.  Deze investering is begrensd tot € 100.000 en 30 % van het kapitaal. De maatregel kan gecombineerd worden met een  gewestelijke  belastingvermindering namelijk het “Vriendenkapitaal”. Via dit vriendenkapitaal kan iemand maximaal €75.000 investeren in een bevriende kmo.  De belastingvermindering bedraagt 2,5% op het kapitaal gedurende 5 jaar.

 

Investeer in jezelf

  • De Tax Sheltervoor covid-19 bedrijven is ook mogelijk voor bedrijfsleiders die in hun eigen vennootschap wensen te investeren.
  • Dankzij dienstencheques geniet je een belastingvermindering van 20% voor de inschakeling van huishoudelijke hulp tot een maximaal bedrag van € 1.520 per belastingplichtige, per kalenderjaar. Indien er meerdere cheques aangekocht zouden worden zal er geen belastingvermindering meer genoten kunnen worden. Tip: spreid de aankoop van cheques over beide partners en bekom een dubbel belastingvoordeel.
  • Ontvangen dividendenin 2020 zijn vrijgesteld van belastingen tot € 812

 

Investeer in je pensioen

Bij het aangaan van een contract pensioensparen heb je twee maximale fiscale spaargrenzen om uit te kiezen. Je kan tot maximum €990 sparen met een belastingvermindering van 30% of €1.270 met een belastingvermindering van 25%.

 

Investeren in een nieuwe gezinswoning (met tuin)

De woonbonus lening gezinswoning is sinds 2020 afgeschaft.  Wanneer je al een woning hebt met een doorlopende hypothecaire lening maar je wil deze verkopen om een andere gezinswoning aan te kopen, dan kan je een hypothecaire overdracht overwegen.  Met een pandwissel laat je de oorspronkelijke lening overzetten naar je nieuwe eigendom met behoud van je oorspronkelijk fiscaal voordeel.

 

Duurzaam investeren: Giften

Bij een schenking aan een erkende instelling heb je bij een minimale storting van €40 een belastingvermindering van 45%. Door de Covid-19 situatie is deze belastingvermindering tot het einde van 2020 éénmalig verhoogd naar 60%. Een lijst van erkende instellingen kan je hier vinden.

 

Behoudzaam investeren

Winwinlening: fiscaal vriendelijk lenen aan een onderneming met een belastingvermindering van 2,5 % op het openstaande kapitaal en een intrestvoet van maximum 1,75%. Omwille van COVID-19 kan nu 40% (in plaats van 30%) van het krediet terugbetaald worden via een belastingvermindering in geval van niet terugbetaling (door faillissement). Het éénmalig belastingkrediet bij niet terugbetaling gaat in 2020 door Covid-19 van 30% naar 40%.  De leningstermijn -initieel 8 jaar- kan nu variëren tussen 5 en 10 jaar.

 

Heb je vragen?  Neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder. Hij kan je meer toelichting geven en samen met jou de juiste keuzes maken.