6 tips om de aangifte van je personenbelasting te optimaliseren

6 tips om de aangifte van je personenbelasting te optimaliseren

We hebben een greep genomen uit enkele mogelijke belastingverminderingen in de aangifte personenbelasting. Let op, per gewest gelden andere voorwaarden. We hebben enkel rekening gehouden met de Vlaamse belastingverminderingen, deze zijn van toepassing op belastingplichtigen die in het Vlaamse Gewest wonen.

 

  1. Optimaliseer de dienstencheques door niet meer cheques te bestellen dan het fiscale maximum. Dit wil zeggen dat wanneer het bedrag van 1.470 euro aangekochte cheques bereikt wordt, het tijd wordt om de volgende cheques te bestellen op naam van de partner. Boven de grens van 1.470 euro zal er geen belastingvermindering meer toegekend worden. Een dienstencheque levert een belastingvermindering van 30% op.

 

  1. Maximaliseer het bedrag dat gestort wordt in pensioensparen. Er kan jaarlijks 980 euro gestort worden in het klassieke pensioensparen, tot de leeftijd van 65 jaar bereikt is. Dit levert een belastingbesparing van 30% op. Het is mogelijk om jaarlijks 1.260 euro te storten in een klassiek pensioenfonds, maar dan bedraagt de belastingvermindering 25%. De eindbelasting in beide gevallen bedraagt 10% op het opgespaarde tegoed op de leeftijd van 60 jaar. De stortingen die uitgevoerd worden tussen de leeftijd van 61 – 65 jaar zijn belastingvrij, maar leveren wel een belastingvermindering op. In deze periode is het aan te raden om het maximale bedrag van 1.260 te gaan storten.

 

  1. Verzamel alle documenten die nodig zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting. De fiscus is reeds van vele inkomsten en belastingverminderingen op de hoogte, maar zeker niet van alles. Wat niet aangegeven wordt in de aangifte, zal geen belastingvermindering opleveren. Enkele voorbeelden hiervan zijn attesten van fiscale giften en uitgaven voor kinderopvang/kampen.

 

  1. Sinds inkomstenjaar 2018 is het mogelijk om de ingehouden roerende voorheffing op dividenden terug te vorderen via de aangifte personenbelasting. De uitkerende vennootschap zal roerende voorheffing inhouden op de uitkering van een dividend aan natuurlijke personen. Via de aangifte personenbelasting kan de ingehouden roerende voorheffing gerecupereerd worden op een dividend van 640 euro voor inkomstenjaar 2018 ( 800 euro voor 2019).  Dit kan ook van toepassing zijn op beleggingsportefeuilles.

 

  1. Een vriend of familie een (financieel) duwtje in de rug geven door het toekennen van een winwinlening levert een voordeel op. Het geld dient geleend te worden aan een zelfstandige (eenmanszaak, zaakvoerder of vennootschap) die het beroepsmatig gebruikt. Bovenop een intrest van 1 – 2 % zal er een belastingkrediet van 2,5% toegekend worden op het rekenkundig gemiddelde van het ontleende bedrag, met een maximum van 1.250 euro op jaarbasis.

 

  1. Het is mogelijk om te investeren in een startende of zeer jonge onderneming. Afhankelijk van de grootte van deze onderneming, zal er een belastingvermindering van 30% of 45% toegekend worden op de inbreng. Het kapitaal dient volledig volstort te worden en de aandelen dienen minimaal 48 maanden aangehouden te worden.

Gelieve ons de nodige documenten te bezorgen voor het invullen van de aangifte personenbelasting van inkomstenjaar 2018, zodat wij deze tijdig in kunnen dienen.

Op onze website kan je ene handige checklist vinden om alle documenten en gegevens aan ons te bezorgen.

 

Neem zeker contact op met jouw dossierbeheerder om na te gaan of er nog andere belastingverminderingen mogelijk zijn.