Auteursrechten, een belastingvoordeel dat veel verder reikt dan de artistieke sector

Auteursrechten, een belastingvoordeel dat veel verder reikt dan de artistieke sector

Wat zijn auteursrechten ?

Auteursrechten zijn een bij wet geregeld exclusief recht dat de makers (auteurs) van werken beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen wel en niet met hun creatie mogen doen.  Auteursrechten ontstaan vanzelf, bij de creatie van een werk.

Naast de bescherming van jouw creatie bieden auteursrechten ook een financieel voordeel. In België worden inkomsten vergaard door exploitatie van je auteursrechten onderworpen aan een voordelig belastingstelsel.

 

Welke werken worden beschermd?

  • Het werk komt voort uit een creatieve activiteit (het gaat hier over werken van letterkunde en kunst in de ruime zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan boeken, teksten, cursussen, logo’s, tekeningen, foto’s, software, muziek, marketingplannen en zelfs databanken.
  • Het werk moet een concrete vorm hebben (portfolio, tekeningen en uitwerkingen van het materiaal). Een ‘idee’ is bijgevolg niet auteursrechtelijk beschermd.
  • Het gaat om een origineel Het moet een eigen idee, persoonlijke stempel van de auteur bevatten.

Een vergoeding kan uitbetaald worden onder de vorm van auteursrechten aan de auteurs van het intellectueel werk (advies, ontwerp en uitvoering).

 

Wie komt in aanmerking ?

Natuurlijke personen, vzw’s, werknemers, bedrijfsleiders als zelfstandigen.  In dit artikel beperken we ons tot de bedrijfsleider.

 

Wat is de vergoeding en de voordelen?

Als je je exploitatierechten in de vennootschap hebt ingebracht, dan kwalificeren de vergoedingen voor auteursrechten als roerende inkomsten en niet als beroepsinkomsten.

Auteursrechten worden apart belast als roerende inkomsten aan het tarief van 15% (art.17,§1,5°wib92), wat dus een duidelijk belastingvoordeel oplevert in vergelijking met andere inkomsten. Er moeten immers geen sociale bijdragen op betaald worden.

Er zijn wel enkele grenzen gesteld waar je als auteur rekening mee dient te houden.

 

  1. De vergoeding komt tot stand door een verdeelsleutel (percentage van de omzet) of afzonderlijke overdrachtsvergoeding (voorbeelden in diverse rulings).
  2. De vergoeding moet realistisch zijn en mag geen vervanging zijn van het loon. Auteursrechten mogen dus geen bezoldiging zijn.
  3. Voor auteursrechten is een plafondbedrag van € 61.200 (aj 2020) vooropgesteld. Deze inkomsten worden verminderd met een systeem van forfaitaire onkosten, bijvoorbeeld 50% op de inkomstenschijf tot € 16.320.
  4. Auteursrechten moeten contractueel worden vastgelegd. Als auteur geef je contractueel aan je vennootschap het exploitatierecht om het creatief werk in het geheel of gedeeltelijk, te publiceren, te gebruiken en te verspreiden.

 

Schrijf in je auteurscontract dat je de vergoeding ontvangt in ruil voor de cessie (overdracht, afstand,…) of concessie (licentie, terbeschikkingstelling,…) van auteursrechten, naast een vergoeding voor prestaties. Het maken van deze opdeling is belangrijk.

 

Door de ruling commissie zijn enkele aanvullende richtlijnen uitgebracht

  • Auteursrechten mogen nooit meer dan 50% v.d. winst bedragen (rulings vanaf 2017)
  • Je moet een minimale bezoldiging hebben van € 45.000 op jaarbasis (2018), anders dien je je auteursrechten te beperken tot 5% van de omzet.

 

Besluit

Auteursrechten vormen een stimulans voor de innovatieve en creatieve ondernemer en  kunnen bovendien een voordelige bron van inkomsten zijn. Zeker voor zelfstandige ondernemers vormen ze een mooi plus, aangezien er geen sociale bijdragen betaald moeten worden.

Mocht je interesse en/of bijkomende vragen hebben met betrekking tot auteursrechten, kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.