Belastingverminderingen op een rijtje

Belastingverminderingen op een rijtje

Het einde van het kalenderjaar nadert met snelheid. Daarom kan het interessant zijn om na te gaan waar er nog een belastingvermindering genoten kan worden in de personenbelasting. Hieronder een niet limitatief overzicht voor inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020.

Belastingvermindering Inkomstenjaar 2019 (max. bedrag)
Gewoon pensioensparen 30% € 980
Verhoogd pensioensparen 25% € 1.260
Werkgeversaandelen 30% € 780
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers 30% € 1.600
Giften 45% Min. € 40 per organisatie per jaar
Dienstencheques Vlaanderen € 1.500
Vrijstelling gewone dividenden € 800

Enkele van bovenstaande belastingverminderingen lichten we wat nader toe.

 

Dienstencheques


In Vlaanderen kan er een belastingvermindering genoten worden op de aankoop van dienstencheques tot een maximaal bedrag van € 1.500 per belastingplichtige, per kalenderjaar. Indien er meerdere cheques aangekocht zouden worden zal er geen belastingvermindering meer genoten kunnen worden. Om dit te vermijden, kan je de aankoop van cheques spreiden over beide partners en dus een dubbel belastingvoordeel bekomen.

Ook even in het achterhoofd houden: de belastingvermindering zal vanaf 2020 niet 30% maar 20% bedragen. Tip: heb je je maximum bedrag nog niet bereikt dit jaar, is het de moment om voor het eind 2019 nog een aantal dienstencheques aan te kopen voor gebruik volgend! Dan geniet je nog wat langer van een voordeligere vermindering.

 

Pensioensparen


Een andere belastingvermindering is het klassieke pensioensparen. Je ontvangt een belastingvermindering van 30% of 25% op het gestorte bedrag tot de leeftijd van 65 jaar.

Op de leeftijd van 60 jaar zal er een eindbelasting op het opgespaarde tegoed geheven worden van 10%. Wanneer er geopteerd wordt voor het verhoogde pensioensparen van 1.260 € per kalenderjaar, zal de eindbelasting meer bedragen dan bij het gewone pensioensparen. Op die manier komen het gewone en het verhoogde pensioensparen op gelijke hoogte van de uit te keren spaarpot.
Na de eindbelasting van 10% op 60 jaar is het aan te raden om het verhoogde pensioensparen op te starten, er zal immers geen belasting meer geheven worden op de laatste 5 jaar.

 

Giften


Bij een storting van minimaal € 40 per kalenderjaar aan een erkende organisatie, kan je een belastingvermindering krijgen van 40% op het geschonken bedrag. Op die manier kan je een goed doel een duwtje in de rug geven. De stortingen mogen gespreid worden over het jaar als de som maar minimaal € 40 bedraagt.

Voor meer informatie kan je terecht bij je dossierbeheerder van Groep Anthonissen.