Bouwdossier: foutief 6% btw aangerekend, wat nu?

Bouwdossier: foutief 6% btw aangerekend, wat nu?

Renovatiewerken aan een hoofdzakelijk particulier gebruikte woning zijn aan 6% btw onderworpen wanneer deze woning minstens 10 jaar in gebruik genomen is. In andere gevallen dient er in principe 21% gerekend te worden.

Attest 6% btw


Voor een correcte toepassing van het verlaagde 6%-tarief is de aannemer afhankelijk van de info die hij ontvangt van zijn opdrachtgever. Om de hieruit voortvloeiende onzekerheid in hoofde van de opdrachtgever op te vangen,  zal de aannemer de opdrachtgever een attest laten ondertekenen, waarbij deze laatste verklaart dat:

  • de voorwaarden voor een toepassing van het verlaagd tarief zijn vervuld en
  • de woning minstens 10 jaar in gebruik genomen is en
  • hoofdzakelijk privaat gebruikt zal worden.

Bij een fiscale controle zal dit attest opgevraagd worden om na te gaan of alle voorwaarden voor het toepassen van het verlaagde btw-tarief van 6% in orde zijn.
Indien blijkt dat dit onterecht toegepast werd, zal er 15% btw nageheven worden.

Wie betaalt de aanvullende belasting?


Indien de aannemer te goeder trouw handelde en een ondertekend attest voor kan leggen, kan de  fiscus een eventueel aanvullende belasting enkel nog bij de opdrachtgever opeisen.

Wanneer de aannemer geen attest kan voorleggen en op eigen houtje het verlaagde btw-tarief van 6% toepaste, zal de aannemer bovenvermelde bescherming niet genieten. Daarenboven zal de aannemer bovenvermelde bescherming niet genieten wanneer de fiscus meent dat er sprake is van samenspanning tussen aannemer en opdrachtgever  of wanneer de voorwaarden klaarblijkelijk niet nageleefd werden.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij uw dossierbeheerder.