Buitenlands onroerend goed krijgt eigen KI

Buitenlands onroerend goed krijgt eigen KI

 

Na meerdere aanmaningen vanwege Europa heeft de Belgische wetgevende macht er dan toch werk van gemaakt om de ongelijke fiscale behandeling van binnenlands en buitenlands onroerend goed gelijk te trekken.

 

Tot en met de aangifte verbonden aan inkomstenjaar 2020 was je verplicht om voor buitenlands onroerend goed de brutohuurgelden of de theoretische huurwaarde aan te geven in je aangifte personenbelasting. Hoewel de huurwaarde van het in het buitenland gelegen onroerend goed niet effectief in België werd belast, werd dit wel in rekening genomen voor de berekening van de gemiddelde aanslagvoet. Op deze manier kon dit alsnog een aanzienlijke impact hebben op de berekening van de verschuldigde personenbelasting.

 

Voor Belgisch onroerend goed (verhuurd voor particulier gebruik) word je belast op basis van  het kadastraal inkomen, een theoretische huurwaarde die dateert uit 1975. Het hoeft geen verdere uitleg dat Belgen, eigenaar van een onroerend goed in het buitenland zich dan ook gediscrimineerd voelden.

 

Buitenlands onroerend goed krijgt eigen KI

 

Vanaf aanslagjaar 2022, inkomstenjaar 2021, zal je voor je buitenlands onroerend goed ook een kadastraal inkomen moeten ingeven in je aangifte personenbelasting.

 

Dit KI zal op dezelfde manier toegekend worden als het KI van een Belgische onroerende goederen. Dit betekent dat ook het buitenlands onroerend goed een netto huurwaarde zal toekend worden op datum van 1 januari 1975. Dit zal gebeuren door -op basis van een referentietabel- een coëfficiënt toe te kennen op de actuele verkoopwaarde van het buitenlands onroerend goed. Voor 2020 bedraagt deze coëfficiënt 15,036. Door middel van deze coëfficiënt wordt teruggerekend naar de investeringswaarde van het onroerend goed d.d. 1 januari 1975. De bekomen waarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met 5,3% om te komen tot het toegekende kadastraal inkomen.

 

Een voorbeeld

 

 

Je kocht in 2020 een buitenverblijf in Spanje voor een waarde van 250.000 euro.
Na toepassing van de coëfficiënt bekomen we een investeringswaarde van 16.626,76 euro d.d. 1 januari 1975. Na toepassing van het tarief van 5,3% bekomen we een kadastraal inkomen van 881,22 euro.

 

Kadastraal inkomen aanvragen

 

Het kadastraal inkomen mag echter niet zelf berekend worden maar moet aangevraagd worden bij de belastingadministratie. Vanaf 1 januari 2021 moet dus elke aan en verkoop van een buitenlands onroerend goed kenbaar gemaakt worden aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie en dit binnen de 4 maanden na de transactie. Indien je op 31 december 2020 reeds eigenaar was van een buitenlands onroerend goed, heb je tot 31 december 2021 de tijd om deze aangifte te voltrekken.

 

Voor de aangifte over inkomsten 2020, die momenteel ingediend worden , moet je dus nog steeds gebruik maken van de theoretische huurwaarde.

 

Voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen met je dossierbeheerder

 

Sören Van Donink

Vennoot