Corona update: eenmalige premie voor sterk getroffen zelfstandigen

Corona update: eenmalige premie voor sterk getroffen zelfstandigen

De ministerraad keurde eerder deze maand een voorontwerp van wet goed betreffende het toekennen van een eenmalige premie voor de zelfstandigen die zwaar getroffen werden door de crisis. Om in aanmerking te komen moet je tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht. Deze maatregel is dus van toepassing op zelfstandigen, ongeacht hun activiteitensector, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en die daadwerkelijk nood hebben aan bijkomende steun.

De eenmalige premie bedraagt €598,80 (netto €500). De premie is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%.

Het toepassingsgebied van deze premie omvat de zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenoten die in principe sociale bijdragen verschuldigd zijn waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan het minimumbedrag aan sociale bijdragen dat een zelfstandige in hoofdberoep zou moeten betalen (met uitsluiting dus van de zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden die bijdragen betalen onder de minimumdrempel).

Alle financiële uitkeringen van overbruggingsrecht, met uitzondering van het overbruggingsrecht voor quarantaine of dat voor de zorg voor een kind, vallen onder deze voorwaarde. Het moet wel gaan om financiële uitkeringen van overbruggingsrecht die rechtmatig werden toegekend, en dus niet die waarvoor een beslissing tot terugvordering werd genomen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.