Creëer extra financiële ruimte door een carry back van verliezen

Creëer extra financiële ruimte door een carry back van verliezen

9 juni 2020 heeft de Kamercommissie de carry back-regeling goedgekeurd. De wederopbouwreserve is op het moment van schrijven nog in ontwerpfase.

 

Carry back van verliezen

Met een fiscale vrijstelling wil de regering de ondernemingen getroffen door het Covid 19 virus de mogelijkheid geven om de solvabiliteit en het eigen vermogen te versterken.

Door toepassing van de fiscale vrijstelling kunnen ondernemingen de winst van het afgelopen boekjaar (gedeeltelijk) vrijstellen van vennootschapsbelasting. Deze reserve zal dan in het huidige boekjaar worden afgezet ten aanzien van het geleden verlies. Dit heeft tot gevolg dat de normaal verschuldigde vennootschapsbelasting kan vermeden of getemperd worden waardoor er aan de ondernemingen extra zuurstof kan gegeven worden.

Deze vrijstelling kan maximaal worden aangelegd voor het geraamd verlies over het huidig boekjaar. Er wordt voor dit geraamd verlies een tolerantie van 10% voorzien.

Hoewel deze beslissing aan de late kant komt, is dit voor ondernemingen die zwaar getroffen werden door het Covid 19 virus en doorgaans mooie winsten realiseren zeker het overwegen waard.

Indien ook de wederopbouwreserve wordt goedgekeurd zullen we je hierover verder informeren.

 

Heb je vragen? Neem dat zeker contact op met je dossierbeheerder.