De corona ondersteuningspremie (Vlaamse maatregel)

De corona ondersteuningspremie (Vlaamse maatregel)

Denk er aan voor 15/8 je corona ondersteuningspremie aan te vragen.

 

Wat?

Een Vlaamse premie specifiek voor ondernemingen met exploitatiezetel in Vlaanderen die:

 • de zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
 • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

 

Het bedrag

 • €2.000,00 euro
 • €1.000,00 euro (categorie bijberoep)

 

De aanvraagtermijn

Een aanvraag kan ingediend worden tot en met 15/8/2020.

 

Wie?

De zelfstandigen die onder het toepassingsgebied vallen van de hinderpremie of compensatiepremie.

 • Zaak herstart na verplichte sluiting en in de eerste maand toch een omzetdaling van 60% ingevolge exploitatiebeperkingen.
 • Zaak die mocht openblijven, maar omwille van alle exploitatiebeperkingen toch een omzetdaling van 60% heeft gehad in de periode van 1/05/2020 – 31/05/2020.
 • 60% omzetverlies kunnen aantonen in de doorstartfase.

 

Heb je geen hinderpremie of compensatiepremie aangevraagd? Toch kan de ondersteuningspremie aangevraagd worden. Zij moeten dan aantonen dat 60% omzetverlies gevolg is van substantiële exploitatiebeperkingen.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de nationale veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

 

Je komt wel in aanmerking:

 • Hoofdberoep
 • Bijberoep die in 2019 een netto belastbaar jaarinkomen had van minstens €13.993,78
 • Zelfstandige die in 2019 een netto belastbaar jaarinkomen had tussen €6.996,89 en €13.993,78 en minder dan 80% tewerkgesteld is als loontrekkende (= €1000 premie)
 • Een binnenlandse of buitenlandse vennootschap met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of loontrekkende
 • Vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijds equivalent in loondienst.

 

Gepensioneerde en student zelfstandigen enkel als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Beroepen die van rechtswege vrijgesteld zijn van wettelijke maatregelen komen ook in aanmerking.

 

Ondernemingen die niet in aanmerking komen:

 • Holding
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder zakelijke diensten verleent aan onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin dezelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij Vlaio omwille van een terugvordering bij onterecht uitbetaalde premie
 • Ondernemingen die op 1/5/2020 nog niet opgestart waren.

 

Hoe en wanneer de 60% omzetverlies aantonen?  

Via deze link kan je de aanvraag indienen.