De derdebetalersregeling: een win-win voor werkgever en werknemer

De derdebetalersregeling: een win-win voor werkgever en werknemer

De mobiliteitsknoop in België is moeilijk te ontwarren. We staan steeds langer in de file. Daarom schakelen heel wat werknemers over op alternatieve vervoersmodi zoals het openbaar vervoer (tram, trein, bus, metro) en de fiets.

 

Tussenkomst in de vervoerskosten

Als je werknemer met het openbaar vervoer naar het werk komt, dan bent je als werkgever verplicht om een deel van deze kosten terug te betalen. Dit is zo bepaald in CAO 19/9 die onlangs werd geherwaardeerd.

Daarnaast zijn er ook heel wat sectoren die deze tussenkomst regelen via een sectorale CAO.

 

En hoe zit het dan met de derdebetalersregeling?

Bij een derdebetalersregeling sluit de werkgever een derdebetalersovereenkomst af met de NMBS waardoor hij de tussenkomst in het woon-werkverkeer dat hij moet betalen aan zijn werknemers, rechtstreeks aan de NMBS betaalt.

Door deze regeling moeten de werknemers voor hun treinabonnement niet meer de volledige prijs aan de NMBS betalen, maar enkel het gedeelte dat door henzelf ten laste wordt genomen (prijs abonnement – tussenkomst van de werkgever).

Door het sluiten van een derdebetalersovereenkomst kan de werkgever bovendien genieten van een staatstussenkomst verbonden aan het gratis woon-werkverkeer.

 

Wat zijn de voorwaarden ? 

  • Je sluit een contract af met de NMBS: een derdebetalersovereenkomst
  • Je betaalt 80% van hun abonnement in 2e klas (trajecten trein of trein + MIVB)

Voldoe je aan de vermelde voorwaarden, dan past de Staat de resterende 20% van de kostprijs bij.

Je werknemers hoeven dus zelf niets meer te betalen, en je hoeft het resterende deel ook niet zelf bij de Staat terug te vorderen, dit wordt door de overheid rechtstreeks aan de NMBS overgemaakt.

Indien je in jouw sector of bedrijf al een tussenkomst van 80% betaalt dan is een derdebetalersregeling zeker te overwegen.

In sommige sectoren is een derdebetalersregeling zelfs verplicht. Dit is nu ook het geval sinds 1 oktober 2019 in het paritair comité 149.02 (de sector van het koetswerk).

 

En voor de lijn?

Ook hier kan een derdebetalersregeling worden ingevoerd.

Naast de beperkte administratieve last heeft een derdebetalersregeling het voordeel dat je als bedrijf je medewerkers ontlast door hun abonnement rechtstreeks te regelen bij De Lijn/stib/tec en rechtstreeks aan De Lijn/stib/tec te betalen. Bovendien ontvang je een factuur waarop het BTW tarief (6%) fiscaal kan gerecupereerd worden.

 

Interesse ?

Neem gerust contact op met je dossierbeheerder bij KMO Team HR Focus. Je kan uiteraard ook steeds een kijkje nemen op de website van de NMBS of De Lijn.