De gratis verzekering gewaarborgd wonen toegelicht.

De gratis verzekering gewaarborgd wonen toegelicht.

Het is mogelijk om in Vlaanderen een gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten, de voorwaarden zijn sinds 15 juni 2019 versoepeld.

Gratis verzekering?

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet is het mogelijk om bij de notaris, tot een jaar na de eerste geldopname van de lening, een verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten. De premies zullen betaald worden door de Vlaamse overheid.

Na het afsluiten van de verzekering ben je verzekerd tegen inkomstenverlies. Afhankelijk van de omstandigheden is er een tussenkomst van maximaal € 600 per maand gedurende maximaal 36 maanden.

Wie komt in aanmerking?


Sinds 15 juni 2019 komen ook zelfstandigen die hun activiteiten onvrijwillig stop hebben moeten zetten en uitzendkrachten in aanmerking voor de verzekering. Er moet een tewerkstelling van minimaal 12 maanden voorgelegd kunnen worden, voorgaande aan de aanvraag van de verzekering.

Welke woningen?


De verzekerde mag niet beschikken over andere woningen, in volle eigendom of in vruchtgebruik. De verkoopprijs van de woning mag maximaal € 320.000 bedragen.

 

Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om even contact op te nemen met je dossierbeheerder.