De investeringsaftrek naar 25%

De investeringsaftrek naar 25%

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Naast de afschrijvingen kunnen de genieters ook gebruik maken van deze aftrek voor hun nieuwe investeringen. De investeringsaftrek is van toepassing voor de eenmanszaken, vrije beroepers & kleine vennootschappen. De vzw’s kunnen echter niet genieten van dit fiscaal voordeel.

 

Investeren in coronatijden ?

Goed nieuws

Om ondernemers te ondersteunen in deze corona-periode wordt een nieuwe maatregel ingevoerd. De maatregel houdt in dat de éénmalige investeringsaftrek wordt opgetrokken van 8% naar 25%. Dit zou er aan moeten bijdragen dat investeringen van kmo’s en zelfstandigen niet worden stopgezet. Deze verhoogde aftrek is van toepassing voor de investeringen gedaan tussen 12/03/2020 & 31/12/2020.

 

Ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in 2019 zal verspoeld worden. Bij onvoldoende winsten of baten van het boekjaar, kan men het resterende gedeelte van de aftrek overdragen naar het volgend boekjaar.

 

Welke investeringen?

Om te kunnen genieten van de investeringsaftrek moet het gaat om een nieuwe materieel of immaterieel vast actief. Ook moeten deze investeringen in België gebruikt worden.

Volgende investeringen zijn uitgesloten:

  • investeringen in personenwagens
  • investeringen die niet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheden worden gebruikt
  • activa die niet nieuw zijn
  • investeringen met een levensduur kleiner dan 3 jaar

On-balance lease (vrachtwagen bijvoorbeeld) komt wel in aanmerking.

 

Conclusie

Investeringen die nog in 2020 gebeuren zijn in totaal voor 125% aftrekbaar

 

Bespreek de mogelijkheden met je dossierbeheerder.