De kracht van een uitgewerkt loonbeleid

De kracht van een uitgewerkt loonbeleid

De loonkosten in een bedrijf zijn vaak één van de grootste uitgavenposten. En voor heel wat werkgevers is het uitwerken van een loonbeleid een hele oefening. Toch is het belangrijk dat je als werkgever hier doordacht mee omgaat. Met een goed uitgewerkt loonbeleid motiveer je je medewerkers om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken en spring je bewust om met je loonkosten. 

 

Meer en meer krijg je als werkgever te maken met medewerkers met wisselende behoeften; daarom is het ook van belang om een loonbeleid zo flexibel mogelijk uit te werken.  De ‘one size fits all’ gaat niet meer op, ook niet meer voor kmo’s. Elke werknemer heeft andere noden en wensen en als werkgever is het belangrijk om hier zo veel mogelijk op in te spelen. 

 

Een helder loonbeleid geeft medewerkers het gevoel van betrokkenheid en transparantie en biedt de medewerkers toekomstperspectief. Betrokken werknemers zijn gemotiveerde werknemers die mee hun schouders zetten onder het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. 

 

Verloning is ook veel meer dan het brutoloon. Denk maar aan extralegale voordelen die kunnen toegekend worden (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, …). Het uitwerken van een loonbeleid creëert kansen om zoveel mogelijk van de loonkosten te optimaliseren en zo efficiënter om te gaan met één van de grootste kosten binnen een bedrijf. Bekijk zeker ook de brede context, zo is het goed om bijvoorbeeld de mogelijkheid tot telewerk en flexibele werkuren mee te nemen.  

 

Verdienen je medewerkers een extraatje, of wil je je medewerkers nog meer stimuleren om bedrijfsdoelstellingen te behalen, dan behoren de loonbonus of warrants tot de mogelijkheden. Via een loonbonus of warrants kan je je medewerkers kostenefficiënt een bonus toekennen. 

 

Wil je meer informatie over het uitwerken van een loonbeleid of heb je vragen in verband met alternatieve verloningsmogelijkheden, dan kan je vrijblijvend contact opnemen met Heidi Ruts van onze afdeling loon- en personeelsbeheer.  

 

Heidi Ruts 

HR Advisor