De relance uitkering (federale maatregel)

De relance uitkering (federale maatregel)

Startte je ondertussen terug je activiteiten, maar merk je een daling van minstens 10% in je omzet of bestellingen dan kan je mogelijk rekenen op de relance-uitkering.

De federale regering heeft beslist om een apart overbruggingsrecht te voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze ‘Relance-uitkering’ zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. Het richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald.

 

Wat houdt de relance-uitkering in?

Het bedrag van de relance-uitkering is hetzelfde als het crisis-overbruggingsrecht, dat wil zeggen €1.291,69 /maand als alleenstaande of €1.614,10 wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.

 

Deze uitkering kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus bij je sociaal verzekeringsfonds. De relance uitkering kan niet gecombineerd worden met het overbruggingrecht.

 

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner, of als zelfstandige in bijberoep die minimaal de bijdragen betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer.
  • Je hebt je activiteiten hervat. Wie zijn activiteiten niet meer opnieuw opstart, heeft geen recht op de uitkering.
  • In het tweede kwartaal van 2020 ondervind je een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. De omzetdaling is te wijten aan de coronacrisis en zal achteraf worden gecontroleerd.
    Ben je pas later gestart of blijkt het tweede kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was) dan maak je de vergelijking met het eerst volgende relevante kwartaal.