Sommige boekhouders zijn zakenmensen, maar de meeste zakenmensen zijn geen boekhouder.
Goede boekhouders zijn nochtans altijd vakmensen. Wij hebben ze in huis.

We voeren uw boekhouding volgens de regels van de kunst, of indien u daarvoor zelf mensen heeft, begeleiden en adviseren wij u bij de organisatie ervan. Wij zorgen dan voor het nazicht en stellen we uw jaarrekening op volgens de wettelijke vereisten. We adviseren u over elke boekhoudkundige kwestie, inclusief de gebruikte boekhoudsystemen.