Digitaliseer en vereenvoudig uw boekhouding

Digitalisering en robotisering veranderen de samenleving en het bedrijfsleven gevoelig. Nogal wat mensen voelen zich opgejaagd en onveilig door deze maatschappelijk trends. Voor Groep Anthonissen hét signaal om zowel constant te evolueren richting nieuwe technologieën en werkmethoden, als de bestaande handelwijze te onderhouden.

Daarom bieden we onze klanten drie verschillende methoden om hun administratie te verwerken.


De klant levert zijn originele facturen en documenten aan. Groep Anthonissen verwerkt ze via een traditioneel boekhoudpakket. U beschikt driemaandelijks over uw cijfers.

De documentaanlevering gebeurt zoveel mogelijk via gescande documenten. Via een pakket dat voordelen biedt qua verwerking, gebeurt die optimaal. Wij werken sneller en bieden u een extra gepersonaliseerde dienstverlening aan. Bovendien beschikt u maandelijks over uw cijfers.

Digitale platform-boekhoudsystemen garanderen u een helder up-to-date overzicht van de financiële prestaties van uw onderneming. Uw dagelijkse cijfers zijn altijd, overal en veilig beschikbaar online. Koppelingen van uw boekhouding, CRM, facturatie,… maken uw administratie nog efficiënter. Deze digitale verwerking schenkt ons meer tijd om u strategisch advies te geven voor het nemen van essentiële beslissingen betreffende het beheer van uw organisatie (managementrapporten, boordtabellen,…).

Onze aanpak zorgt ervoor dat u in aangepaste snelheid, naargelang uw behoeften, noden of gemoedsrust, de stap zet naar een digitale wereld. Want een papierberg vormt één van de grootste stressfactoren voor zelfstandigen. U vermijdt dit door met ons contact op te nemen en een gepersonaliseerde digitale strategie te kiezen.

Terug naar diensten