Einde tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona is in zicht

Einde tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona is in zicht

De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld. Daarbij bouwt de overheid ook sommige steunmaatregelen af. Eén van de steunmaatregelen die vanaf oktober zal verdwijnen, is de tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona. 

Het is mogelijk dat de procedure voor tijdelijke werkloosheid in sommige sectoren soepeler blijft. Momenteel is nog niet duidelijk over welke sectoren het zou gaan en wat die procedure inhoudt. Dat zal de overheid pas in de loop van september beslissen. 

Daarom raden wij werkgevers die vanaf oktober nog beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid aan, om de aanvraag voor economische werkloosheid tijdig op te starten. In dit artikel focussen we ons op de economische werkloosheid voor arbeiders. 

 

Aanvraag tijdelijke werkloosheid arbeiders  

 Als je je arbeiders economisch werkloos wil stellen, moet je de volgende  stappen volgen.

 

1. Beslis of je de arbeidsovereenkomst van je arbeiders volledig of gedeeltelijk wilt schorsen

De periode waarin je de arbeidsovereenkomst kunt schorsen zonder een verplichte werkweek in te voeren, kan per paritair comité verschillen. 

Als er sectoraal niets voorzien is, kan de arbeidsovereenkomst van je arbeiders als volgt worden geschorst: 

Type  Maximale aaneensluitende werkloosheidperiode (deze periode kan eventueel door de overheid verlengd worden)  Hoeveel dagen per week moet een werknemer nog werken 
Volledige schorsing  4 weken  Geen enkele dag 
Grote schorsing  13 weken  Minstens 1 dag/week of minstens 2 dagen op 2 weken 
Kleine schorsing  1 jaar  In een week moeten er meer werkdagen zijn dan werkloosheidsdagen of er moet minstens 1 volledige week per 2 weken gewerkt worden 

 

2. Informeer de RVA, je arbeiders en de overlegorganen in je bedrijf over de werkloosheid

In die aangifte geef je ook aan wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst zal zijn.  Dit moet je ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag doen. Opgelet, de dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee. Is vrijdag 1 oktober de eerste werkloosheidsdag in je bedrijf? Dan verstuur je de kennisgeving ten laatste op donderdag 23 september. 

 

3. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

 

We verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Het is dan ook belangrijk om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen. Heb je vragen? Neem zeker contact op met onze collega’s van loon- en personeelsbeheer