Extra financiering voor je vennootschap

Extra financiering voor je vennootschap

Mocht je vennootschap omwille van corona een liquiditeiten tekort hebben, dan is het mogelijk dat je vanuit je persoonlijk vermogen een lening zonder welbepaalde looptijd met andere woorden een rekening-courant zal toestaan aan jouw vennootschap.  Je zal een bedrag ter beschikking stellen aan je vennootschap zodat deze terug voldoende werkkapitaal heeft. Op deze lening kan je aan jezelf een intrest toekennen.

 

Het interessante aan deze lening is dat op de intresten een bevrijdende roerende voorheffing van 30 % van toepassing zal zijn, zodat deze verder niet meer zullen worden belast bij de bestuurder of aandeelhouder die de lening verstrekt. Met andere woorden voor elke 100 euro intresten zal je 70 euro netto ontvangen! Er zijn wel een aantal regels waarmee je rekening dient te houden.

 

De intrest dient marktconform te zijn. Dit was in het verleden de grootste struikelblok om een intrest aan te rekenen aangezien er geen consensus was binnen de fiscale administratie hoeveel een markconforme intrestvoet mag bedragen, met allerhande discussies tot gevolg.  Vorig jaar heeft de fiscale administratie de beslissing genomen om hier meer zekerheid en duidelijkheid te bieden. Vanaf januari 2020 zal er voor de bepaling van deze rentevoet rekening gehouden worden met de rentevoet bepaald door de Nationale Bank van België (de zogenaamde MFI -rentevoet te verhogen met 2,50 %). Voor inkomstenjaar 2020 zal deze rentevoet 4,06 % bedragen.

 

Na inhouding en betaling van de roerende voorheffing door de vennootschap zal je dus netto 2,84 % intrest overhouden, wat hoger is dan de huidige rente op de spaarrekening. Bovendien vormen deze intresten een aftrekbare beroepskost voor je vennootschap.  Ook mag het bedrag van de lening fiscaal niet te hoog te zijn aangezien de intresten anders op een andere manier zullen belast worden zijnde de zogenaamde herkwalificatie naar een dividend. Het bedrag van de geleende bedragen mag niet hoger zijn dan de som van het kapitaal van de vennootschap (status einde boekjaar) en de belaste reserves bij het begin van het boekjaar. Het gestorte kapitaal vormt steeds het minimum.

 

Belangrijk is wel dat je dient aan te tonen dat je vennootschap behoefte heeft aan financiële middelen wat als gevolg van de corona crisis best mogelijk kan zijn. Mocht de fiscale administratie kunnen aantonen dat er geen nood is aan extra financiële middelen en dat ze zonder in liquiditeitsproblemen te komen uw lening of rekening-courant kan terugbetalen, dan zou de fiscus wel eens kunnen stellen dat de hiervoor besproken marktrente niet van toepassing zal zijn en dat de rekening-courant moet vergeleken worden met een geldbelegging die minder zal opbrengen dan 4,06 %.

 

Heb je vragen? Bespreek de opties met je dossierbeheerder